Výpočet intenzity osvětlení jako důležitý parametr BOZP

ikona posuvnik Envispot-na-web-1200-×-600-px_1170x330_acf_cropped

Bez světla se žít nedá a všichni jsme na vlastní kůži zažili pocit, kdy nám uprostřed pošmourného zimního dne přirozené světlo opravdu citelně chybělo. To, abyste na práci a vaše ratolesti na učení, dobře viděli, hlídají zákony, vyhlášky a normy. Právě výpočtet intenzity osvětlení je jednou z podmínek k úspěšné kolaudaci objektu a úzce souvisí i s BOZP.

Tento článek je tu jako osvěta o světle pro laiky. <

 

K čemu je takový výpočet intenzity osvětlení dobrý?

Ještě než začnete s výstavbou nového objektu, budete potřebovat mimo jiné i projekt osvětlení od certifikované firmy. V něm jsou stanoveny technické požadavky, výpočet intenzity osvětlení a navrhovaná svítidla v adekvátním počtu pro vyrovnanou osvětlenost prostoru.

Hlavním cílem projektu osvětlení ale není zavřít pusu úřadům a kontrolám. Správně vypočítané osvětlení snižuje i energetickou náročnost budovy a ruku na srdce, spotřeba elektrické energie teď citelně pálí každého z nás. Navíc zaručuje, že bude lidem v budově příjemně, snižuje riziko vzniku pracovních úrazů a zvyšuje výkonnost zaměstnanců.

 

Intenzita osvětlení a BOZP

Pro lidské oko je nejpřirozenější denní osvětlení, ale asi je vám jasné, že ačkoli se o to projektanti snaží, ne vždycky se jim daří ho přivést do hal a kanceláří v dostatečné míře a barvě. Proto je nejvýhodnějším způsobem osvětlení pracoviště kombinace denního a umělého osvětlení.

Nedostatečná intenzita osvětlení, odlesky a stíny mohou například ve výrobní hale logicky vyústit v takovou nepříjemnost, jako je pracovní úraz. A nekvalitní osvětlení se nepříznivě podepisuje i na psychickém zdraví zaměstnance a kvalitě odvedené práce. Není to legrace, dočetli jsme se, že špatně zvolené osvětlení snižuje výkonnost pracovníka až o 30 %.

Musíme zmínit, že normy nestanovují jen minimální, ale i maximální intenzitu osvětlení, protože i tady platí, že všeho moc škodí. Nechcete si přece v práci připadat jako ve výslechové místnosti. Příliš světla může způsobovat bolesti hlavy, očí a snižovat produkci melatoninu.

Platí tedy, že by měl být celý pracovní prostor dostatečně a rovnoměrně osvětlen.

 

Legislativa a hygienické normy osvětlení pracoviště

Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště a minimální hodnoty umělého osvětlení pro konkrétní pracoviště uvádí § 45 a § 45a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Světlem a osvětlením prostorů se dále zabývají tyto ČSN normy:

  • ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení
  • ČSN 36 0011-3 – Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Kolik je moc a kolik málo?

Součástí norem je samozřejmě i doporučená intenzita denního a umělého osvětlení pracovišť, která se liší podle typu vykonávané činnosti, vlastností pracovní plochy, druhu povrchu, konstrukci budovy, konkrétních zdrakových vlastností jedince a podobně. Bylo by zbytečné tu všechno vypisovat. Asi je vám jasné, že jinou intenzitu osvětlení budete potřebovat při práci ve skladišti, jinou v restauraci, ve škole, kanceláři nebo třeba hodinářství.

Dovolíme si ještě malou připomínku z hodin fyziky. Intenzita osvětlení se měří v luxech, značí se E a k měření osvětlenosti prostor se používá přístroj zvaný luxmetr.

Pro výpočet intenzity osvětlení pracoviště jedině k odborníkům

V Envispot provádíme návrhy a výpočty umělého osvětlení objektů po celé České republice. Přikládáme světelně-technické výpočty s rozmístěním svítidel jako podklad pro elektro projektanty. V rámci projektu vybereme vhodná svítidla, jejich rozmístění a další náležitosti tak, aby vše bylo v souladu s normami.

A když už budova stojí, provedeme měření osvětlení vnitřních prostor a potvrdíme vám soulad realizace s projektovou dokumentací i normami, abyste úspěšně prošli kolaudačním řízením.

Obraťte se na nás

23.03.2022