Intenzita světla

ikona posuvnik

Intenzita světla/osvětlení – fotometrická veličina, označuje se písmenem E. Je to světelný tok dopadající na jednotku plochy. Měrnou jednotkou osvětlení je 1 lux (lx) a k měření se používá přístroj zvaný luxmetr. Pro intenzitu osvětlení se používá výpočet 1 lx = 1 lm/1 m².

Intenzita světla přitom záleží na světelném toku zdroje světla, na jeho vyzařovacím úhlu a také na vzdálenosti měřené plochy od zdroje. Pro různé prostory udávají normy různé hodnoty intenzity světla. Například pro skladiště nebo eskalátor je potřeba výrazně menší intenzita osvětlení než třeba pro ošetřovnu. Jiné jsou dále požadavky pro vnitřní a jiné po venkovní prostory.

Měření podléhá zákonným normám:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?