Osvětlení přechodů pro chodce je výzva i pro odborníky. Proč?

ikona posuvnik Envispot-na-web-1200-×-600-px_1170x330_acf_cropped

O tom, že jsou přechody jsou jedním z nejnebezpečnějších míst v městské dopravě, není pochyb. A to zejména v noci. Navrhnout osvětlení přechodů pro chodce tak, aby byli přecházející dobře vidět, zároveň řidiče zvolené umělé osvětlení příliš neoslnilo a nejlépe bylo i ekologické a šetrné, to je výzva. A téma, nad kterým se vedou spory.

>Tento článek je tu jako osvěta o světle pro laiky. <

Jak zviditelnit přechod?

Řídíte? Tak to sami dobře víte, jaký zážitek je cestování večer a v noci. Chodci celí v černém, kteří se na poslední chvíli rozmyslí, že budou přecházet a v podstatě skočí do vozovky v místě, kde nemají co dělat… Situace, která může skončit tragicky. A bezpečnosti chodců mnohdy nepřispívají ani místa, kde jde o jejich zdraví především – přechody.

Kontrast chodce vůči vozovce

Osvětlení přechodů pro chodce se dělí do dvou skupin a projektant vždy vychází z individuálního posouzení konkrétního případu.

1) Osvětlení přechodu s pozitivním kontrastem

To si můžete jednoduše představit jako světlého chodce na tmavém pozadí. Intenzita osvětlení (jas) osoby musí být výrazně vyšší než jas vozovky.

2) Osvětlení přechodu pro chodce s negativním kontrastem se využívá tam, kde není komunikace osvětlena veřejným osvětlením. Jde o kontrast tmavého chodce na světlém pozadí a stačí k němu jen osvětlit komunikaci a umístit přechod na vhodné místo vzhledem k rozmístění světel.

Jak upozornit na přechod pro chodce?

Ale nejde jen o to, nasvítit místo tak, aby chodec kontrastoval vůči pozadí. Když už je přes silnici vybudován přechod, je třeba na něj upozornit. Řidič pak zpomalí a tím klesá riziko, že dojde ke střetu.

  • Svislé dopravní značení je standard, ale na místech, kde například přecházejí děti, je často doplněné blikajícím návěstím.
  • Zvýšením hladiny jasu
  • a odlišením barevnou teplotou světla – například pokud běžné veřejné osvětlení svítí spíš v oranžovém spektru, na přechod upozorní i to, že jsou instalovaná světla bílá.

Osvětlení přechodů pro chodce řeší:

Trochu stručně a neurčitě příloha B normy ČSN EN 13201 a TKP 15 (TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ kapitola 15), kde je stanoveno, že:

  • přechod musí být osvětlen v plném rozsahu,
  • pozemní komunikace, kde má být zřízen přechod, musí být osvětlena i před a za uvažovaným přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201–2,
  • s přisvětlením přechodu musí svítit také veřejné osvětlení alespoň v úsecích vymezených předchozím bodem,
  • pokud se bude úroveň osvětlení pozemní komunikace regulovat, musí se regulovat i úroveň přisvětlení přechodu tak, aby bylo v souladu s požadavky tabulky.

Barevná teplota světla na přechodu pro chodce

Jaká barevná teplota víc lahodí vašemu oku? Oranžová nebo bílá? Asi není s podivem, že pozorovatele je nejpříjemnější barva světla s nízkou chromatičností (tedy spíše oranžovými a žlutými odstíny). Na druhou stranu bílé světlo s vysokou teplotou chromatičnosti (barevnou teplotou světla) zvyšuje u lidí soustředění a postřeh.

Takže se dostáváme k jádru pudla – je jasné, že tam, kde hrozí (pěšímu) účastníkovi silničního provozu zvýšené riziko úrazu, tedy například na přechodech pro chodce a na křižovatkách, je dobré takové místo zvýraznit vyšší osvětleností a teplotou chromatičnosti. Ale…

 

Modré světlo a veřejné osvětlení

MŽP a Svaz měst a obcí vydali Jednoduchou osvětlovací příručku pro obce, ve které doporučili několik hlavních zásad pro co nejšetrnější a zároveň nejefektivnější veřejné osvětlení. Snahou této příručky je mimo jiné i omezení světelného znečištění, na kterém se veřejné osvětlení podílí asi z jedné třetiny (větší „znečišťovatelé“ jsou například uměle osvětlené reklamní plochy).

V souvislosti se světelným znečištěním se často skloňuje i modré světlo, které vyzařují mimo jiné i LED zářivky veřejného osvětlení. V příručce pro obce je mezi navrženými opatřeními i návrh, aby se veřejné osvětlení v době, kdy je malý provoz, ztlumilo, případně úplně. Odpůrci tohoto řešení namítají, že má modré světlo vliv na dopravní bezpečnost, bdělost řidičů a jejich reakční dobu. A teď nám řekněte, jak najít rovnováhu?

Osvětení přechodů pro chodce je úkol pro odborníky

Najít zlatou střední cestu mezi funkčností, bezpečností a zároveň šetrností je úkol pro odborníky na výpočet umělého osvětlení, měření osvětlení komunikací a osvětlení přechodů pro chodce. Špatně naprojektovaný a osvětlený přechod může z bezpečeného místa na přecházení udělat místo nebezpečné.

13.04.2022