Pusťte si domů denní světlo a šetřete peníze, zrak i čas

ikona posuvnik Návrh-bez-názvu_1170x330_acf_cropped

Bez slunečního světla se žádný živý tvor na Zemi, lidi nevyjímaje, neobejde. Denní světlo ovlivňuje náš biorytmus i výkonnost a dostatek slunečního světla příznivě působí na psychiku. Navíc se jako nejlevnější zdroj světla využívá už po staletí. V dnešní době během dne samozřejmě snižuje spotřebu elektrické energie a náklady na vytápění/chlazení.

> Tento článek je tu jako osvěta o světle pro laiky. <

Proč vlastně denní světlo měřit?

Zrak i biorytmy člověka se formovaly právě vlivem slunečního světla, a proto je dobré jej pustit i do vašich domů, kanceláří a firem. Obecně lze říci, že dostatečné a kvalitní osvětlení snižuje míru vyčerpání, zefektivňuje práci a je jedním z faktorů, který ovlivňuje riziko vzniku pracovního úrazu. Pokud musíte trávit celé dny v kanceláři, nezoufejte, myslet by vám to mělo i díky filtrovanému světlu, které prochází přes okna.

Na to, aby zaměstnavatelé a majitelé objektů dostatečně osvětlili pracovní prostor, dohlíží zákon prostřednictvím platných hygienických norem. Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor je třeba věnovat pozornost ještě před realizací stavby. Pokud jsou nedostatky zjištěny až po dokončení stavby, obvykle je po technické i ekonomické stránce téměř nemožné s tím něco udělat. V tom případě tam ale podle legislativy není možné trvale pracovat.

Kdo vám provede měření denního osvětlení

S žádostí o provedení výpočtu a vyhodnocení míry proslunění se obraťte na akreditovanou, certifikovanou firmu. Ta má nejen kalibrované měřicí přístroje a školený personál, ale dodá vám posudek, který budete potřebovat jako podklad pro rozhodnutí státní správy (úspěšnou kolaudaci budovy).

Při měření dodržujeme platné normy:

 • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 36 0011-2 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
 • ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

Jak měření probíhá?

Prostor, který je třeba posoudit z hlediska míry denního osvětlení, se rozdělí na segmenty, které normy denního a sdruženého osvětlení splňují, a pak na části, které je potřeba osvětlovat uměle.

V praxi jde o poměrně složitý proces, který závisí mimo jiné i na značně proměnlivé veličině – na počasí. Rovnoměrně zatažená obloha je totiž jednou z podmínek měření. Proto měření doplní firma o výpočty osvětlení.

Co najdete v protokolu o měření denního osvětlení

Zpráva o měření osvětlení má mít jedinečné kódové označení a obsahuje povinné informace, mezi které patří: 

 • označení stavby a prostoru,
 • datum a čas měření,
 • účel, druh a stupeň přesnosti měření,
 • údaje o použitých měřicích přístrojích (ověřovací list),
 • popis prostoru (rozměry, zařízení, účel, zrakové činnosti v něm provozované),
 • popis osvětlovacích otvorů, jejich velikost, rozmístění, funkční stav,
 • stav údržby (znečištění, lhůty čištění apod.),
 • okolnosti měření (teplota vzduchu, stínění), jas oblohy, venkovní stínění,
 • výkresy se zakreslením kontrolních bodů,
 • naměřené hodnoty zanesené do tabulky nebo stavebního výkresu a zdůvodnění použitých korekcí,
 • vyhodnocení měření, porovnání výsledků s požadavky a případně i návrhy na odstranění závad,
 • seznam osob účastnící se měření, objednatele,
 • podpis odpovědného pracovníka.

Proč tedy měřit denní světlo? Výsledky slouží k tomu, aby jste přirozené světlo uvnitř budov následně doplnili vhodným osvětlením umělým. Měření intenzity osvětlení je u některých pracovišť a budov povinné. U starších budov sice měření ze zákona nepotřebujete, ale dostatek slunečního světla vám ušetří energii a výrazně prospěje vašemu zdraví.

Potřebujete změřit nebo vypočítat denní, umělé, nouzové nebo sdružené osvětlení?

08.10.2021