Luxmetr

Měřicí přístroj k měření osvětlenosti prostor (tj. množství dostupného světla v daném prostoru), k měření intenzity, při níž se světlo ukazuje lidskému oku. Ověřuje, zda daná osvětlovací soustava splňuje požadované parametry. Měří se jím jak denní osvětlenost, tak umělé osvětlení.

Pomocí luxmetru zároveň můžete zjistit a porovnat dopady různých světelných podmínek. Luxmetr pracuje s využitím fotobuňky pro zachycení světla. Poté převede toto světlo na proud elektrického proudu a po měření tohoto proudu umožní vypočítat lux hodnotu zachyceného světla.

 

>> zpět na slovník <<