Luxmetr

Luxmetr je měřicí přístroj, který slouží k měření osvětlenosti prostor, tedy k určení množství dostupného světla v daném prostředí. Je používán k ověření, zda osvětlovací soustava splňuje požadované parametry a poskytuje dostatečnou intenzitu světla, která je vnímána lidským okem. Luxmetr měří jak denní osvětlenost, tak umělé osvětlení v různých typech prostorů, jako jsou kanceláře, obchody, průmyslové haly a další.

Jak funguje luxmetr?

Luxmetr funguje na základě využití fotobuňky, která slouží k zachycení světla. Tato fotobuňka je citlivá na světelné podněty a přeměňuje přijaté světlo na elektrický proud. Po měření tohoto proudu je možné vypočítat hodnotu osvětlenosti ve formě luxu. Lux je jednotkou měření osvětlenosti a udává množství světla, které dopadá na plochu.

Při použití luxmetru je důležité dbát na správnou kalibraci přístroje, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost naměřených hodnot. Luxmetr je často vybaven funkcemi pro nastavení různých rozsahů měření, což umožňuje přizpůsobit přístroj konkrétním podmínkám.

Použití luxmetru je klíčové při návrhu a hodnocení osvětlení v různých prostorách. Například v kancelářích je důležité zajistit dostatečné osvětlení, které podporuje produktivitu a pohodu zaměstnanců. V maloobchodních prostorech je osvětlení důležité pro prezentaci produktů a vytváření příjemné atmosféry pro zákazníky. Luxmetr umožňuje správné nastavení intenzity světla a zajišťuje, že požadované standardy jsou splněny.

Dalším faktorem, který lze s pomocí luxmetru zkoumat, je porovnání různých světelných podmínek. Například při návrhu osvětlení venkovního prostoru nebo při hodnocení různých typů umělého osvětlení lze pomocí luxmetru zjistit rozdíly v osvětlenosti a porovnat jejich dopady na dané prostředí.

Luxmetr je užitečným nástrojem pro profesionály v oblasti osvětlení, architektů, inženýrů a dalších, kteří se zabývají plánováním, návrhem a hodnocením osvětlení. Přesné měření osvětlenosti je klíčové pro zajištění správných světelných podmínek v různých prostředích a zajištění optimálního vizuálního komfortu a výkonu.

V závěru lze konstatovat, že luxmetr je nenahraditelným nástrojem pro měření osvětlenosti a poskytuje užitečné informace pro správné navrhování osvětlení, hodnocení jeho kvality a zajištění optimálních světelných podmínek v různých typech prostorů.

 

>> zpět na slovník <<