Měření osvětlení

Provádíme certifikované měření denního, umělého, nouzového i veřejného osvětlení. Vypracujeme protokol z měření pro kolaudační řízení i pro posouzení stávajícího stavu osvětlovací soustavy.

ikona posuvnik Mereni-osvetleni

Ve třech světových jazycích

Protokol o měření osvětlení jsme schopni dodat v českém, polském a anglickém jazyce.

Kalibrované a ověřované přístroje

Pro certifikované měření světla jsme plně vybaveni ověřovanými a kalibrovanými měřícími přístroji.

Jsme pod drobnohledem České metrologické společnosti

Jsme způsobilí pro výkon funkce metrologa, což potvrzuje platný certifikát od České metrologické společnosti.

Umíme certifikované měření denního, umělého, nouzového i sdruženého osvětlení

Měření denního osvětlení

Protokol o měření denního osvětlení dodáváme jako podklad pro rozhodnutí dotčených orgány státní správy. Při měření se řídíme platnými normami:

 • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 36 0011-2 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
 • ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

Měření intenzity umělého osvětlení

Provádíme certifikované měření osvětlení vnitřních, venkovních prostor i veřejného osvětlení. Potvrzujeme soulad realizace s projektovou dokumentací i normami. Autorizované protokoly o měření světla vyžaduje místě příslušná Krajská hygienická stanice pro kolaudaci stavby a investor pro ověření kvality osvětlení.

Při měření umělého světla se řídíme platnými normami:

 • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
 • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

Měření osvětlení pozemních komunikací

Profesionální měření intenzity osvětlení pozemních komunikací provádíme dle normy

 • ČSN EN 13201-1-4 – Osvětlení pozemních komunikací

Měření  jasu reklamních ploch

Měření nouzového osvětlení

Provádíme měření nouzového osvětlení únikových cest a protipanických ploch a také funkční zkoušky dle platných norem:

 • ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
 • ČSN EN 50 171 – Centrální napájecí systémy
 • ČSN EN 50 172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

https://www.traditionrolex.com/41

Domluvte si volný termín

ENVIspot a.s. 244 404 569

Zobrazit více kontaktů

Prověřte si naše služby sami

Název Činnost Kategorie Datum
Vapiano OC Chodov

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018
Siemens Drásov

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018
MainPoint – Pankrác

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018
LIDL Třebíč Brněnská

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018
DDCHM

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018
Veterina, Lipník nad Bečvou

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018
Prašád

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018
Ordinace, Wellnerova 3c, Olomouc

Měření umělého osvětlení

Měření osvětlení Pro 2018

Kam dál?

Vytváříme návrhy a výpočty denního i umělého osvětlení od zadání pro průmyslové a administrativní budovy, banky, hotely, školy, nákupní centra, venkovní prostory i další veřejné architektonické stavby dle normativních a legislativních požadavků s minimalizací investičních a provozních nákladů na osvětlení.

Provádíme funkční zkoušky nouzového osvětlení pravidelně jednou do měsíce a kontrolu provozuschopnosti nouzového osvětlení minimálně jednou ročně dle legislativy a norem, včetně servisu značky INOTEC.

Navrhujeme, oživujeme a servisujeme systémy řízení osvětlení. Nastavujeme inteligentní řízení osvětlení reagující na přítomnost osob, pohyb, intenzitu denního osvětlení, denní dobu. Navrhujeme světelné scény pro víceúčelové využití místnosti v závislosti na aktuálně provozované  činnosti.