Veřejné osvětlení versus světelné znečištění

ikona posuvnik Veřejné osvětlení | ENVIspot

Plánujete ve své obci revitalizaci veřejného osvětlení? Jde samozřejmě o významný krok k tomu, aby se ve vaší obci žilo dobře a bezpečně. I z toho důvodu byste měli zohlednit míru světelného znečištění, aby nebylo zbytečně negativně ovlivňováno zdraví obyvatel i ostatních živočichů.

Právě veřejné osvětlení je totiž největší zdrojem světelného znečištění.

Důvod je prostý – umělé osvětlení pro večerní a noční hodiny má každá česká obec. Bohužel veřejné osvětlení je v mnoha obcích ve velmi špatném stavu. Dobrých 40 % měst a vesnic navíc ani nemá spolehlivé technické informace o aktuálním stavu ve své obci, tj. pasport nebo revizní zprávu.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

První krok ke spolehlivému veřejné osvětlení

Prvním krokem by tedy měla být právě revize stavu veřejného osvětlení. Nejen jeho kondice, ale také posouzení adekvátního rozmístění, tj. kde všude je či není instalováno. Obce se mění, zástavby přibývá, ulice se prodlužují či vznikají zcela nové. A osvětlení na některých místech chybí. Nebo některá místa dříve frekventovaná (typicky na okrajích) zůstanou naopak trvale opuštěna.

To vše by se mělo při revizi aktuálního stavu zvážit. Samozřejmě se k tomu vyjadřují také příslušné normy (hlavně ČSN EN 13201), které stanovují obcím hodnoty osvětlení komunikací. Bohužel ale zákonné normy neberou příliš v potaz minimalizaci světelného znečištění. Můžete však zohlednění tohoto aspektu chtít po světelných profesionálech, které najmete.

Normy i samotné obce dosud řešily hlavně funkci umělého veřejného osvětlení: aby byly dostatečně osvětleny komunikace a jejich bezprostřední okolí, a to s ohledem na hustotu provozu typického pro dané místo. Také aby nebyli oslňováni účastníci silničního provozu, a nedocházelo tak ke zbytečným dopravním nehodám apod.

 

Jaká vybrat svítidla k silnicím a chodníkům?

Ideální jsou vzhledem k výše zmíněným kritériím svítidla směřující dolů. Osvítí silnice a chodníky a nezáří zbytečně do nočního nebe. Měla by tedy být instalována vodorovně, případně s co nejmenším náklonem.

Naopak zcela rezignujme na lucerny a světelné koule, které možná vypadají efektně, ale neefektivně a zbytečně září do širokého okolí. Ruší tak obyvatele ve spánku, oslňují lidi v okolních obydlích a samozřejmě také ruší noční živočichy.

 

Veřejné osvětlení | ENVIspot

Toto osvětlení ANO!

 

Na čem ještě záleží

Kromě správné volby efektivních svítidel lze zahrnout i další aspekty, které mohou pomoci snížit světelné znečištění v obci. Mluvíme o hustotě dopravy. Ne všude a v každou denní a noční dobu je totiž stejná. V nočních hodinách bývá na mnoha místech (narozdíl třeba od dálnice) provoz zcela minimální, prakticky nulový. Lze tedy v závislosti na jeho intenzitě osvětlení regulovat. Tím kromě snížení světelného znečištění obec sníží také finanční náklady na svícení.

Dalším aspektem je pravidelná kontrola a údržba veřejného osvětlení, aby byla jednotlivá světla v dobré kondici. Některé obce se snaží minimální údržbou ušetřit, efekt je však často opačný. Špinavá, poškozená nebo zcela nefunkční svítidla pochopitelně neslouží svému účelu, jak by měla.

 

Osvětlená historie

Pokud má obec místa či historické objekty, na které je pyšná, snaží se je pochopitelně pro večerní hodiny osvítit a dodat atmosféru. Často se při volbě svítidel hledí hlavně na design, aby celek působil esteticky.

Přesto by obec neměla rezignovat na taková svítidla, která svítí především na zem a ne do nebe, oken a očí kolemjdoucích. Opět tedy nelze doporučit koule či některé typy luceren bez směrové optiky. Lucerny vypadají velice hezky (hlavně na náměstích, v parcích…), proto pokud je pro svou obec na některá místa plánujete, poraďte se s odborníky. Doporučí vám takové, které mají směrovou optiku. Tím pádem budete mít krásné lampy i ohleduplné světlo zároveň.

 

Ne studenému bílému světlu

Toto platí pro venkovní osvětlení obecně, abychom snížili světelné znečištění: dejte přednost teplým odstínům světla. Pro lidské oko je navíc příjemnější. (Bílé světlo s výraznou modrou složkou je pro noční prostředí největší pohroma, jak už jsme popsali v jednom z minulých článků.)

 

12.02.2019