Centra průmyslu a obchodu bez zbytečného světelného znečištění

ikona posuvnik Světelné znečištění | ENVIspot

Psali jsme už, jak snížit na minimum světelné znečištění, když jste majitelem domu. A také jsme psali, PROČ se o to vůbec snažit. Teď se podíváme na konkrétní možnosti, jak mohou světelné znečištění eliminovat obchodní a průmyslová centra. Právě při osvětlování těchto prostor totiž vzniká často enormní světelný smog. A často zbytečně.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Jak světelné znečištění snížit na minimum

…když máte pod palcem obchodní či průmyslové prostory

Umělé osvětlení průmyslových areálů je velkým problémem západního světa, neboť jde často o obrovské plochy. Nejsou to jen nákupní centra s přilehlými parkovišti, jde také o výrobní, skladovací a logistické prostory. To jsou stovky i tisíce kilometrů čtverečních. Je tedy jasné, že se významně a neslavně podílejí na celkovém světelném znečištění a ničení „zdravé“ tmy i tady u nás v České republice.

Umělé osvětlení obchodů a ulic během nočních hodin způsobuje světelný smog ve městech (s velkým přesahem do okolí). Průmyslové areály jsou zdrojem znečištění na okrajích a v sousedství velkých měst.

Aby došlo k účinnému snížení tohoto druhu znečištění, je nezbytné aktivní zapojení majitelů a provozovatelů těchto areálů. A samozřejmě i jednotlivých subjektů, které si tyto prostory pronajímají.

 

Řešení není finančně nákladné

Používat správné venkovní umělé osvětlení a správně jej nainstalovat. Zvlášť u větších provozů je rozumné svěřit tento úkol (tj. výběr a instalace správného osvětlení) profesionálům. Ti kromě efektivity a úspornosti zvoleného umělého osvětlení zajistí také nezbytný soulad se zákonnými normami.

Zadavatel může požadovat zodpovědné ekonomické (a ekologické) řešení osvětlení nejen při návrhu a výpočtu budoucích prostor. Významně snížit světelné znečištění lze i u již existujících průmyslových objektů. Někdy dokonce stačí taková „drobnost“ jako sklopit světlomety, vyměnit stávající světelné zdroje za úspornější. Nebo třeba upravit dobu svícení či světla úplně vypínat, když nejsou potřeba.

 

Světelné znečištění | ENVIspot

Takto sklopena dolů jsou světla nainstalována správně…

 

Průmyslové osvětlení by nemělo zasahovat mimo daný areál. Neruší to jen lidi v případné obytné zástavbě v okolí, ale také zvěř v přilehlém lese, na polích atd. Zároveň může nebezpečně oslňovat řidiče na okolních komunikacích (skladovací a logistické areály často sousedí s dálnicí).

 

Zhoubné bílé světlo

Studené bílé světlo narušuje životní prostředí nejvíce. Proto by provozovatelé průmyslových areálů měli nastavit jeho úplné vypínání či alespoň tlumení na noční hodiny v době, kdy neprobíhá žádná pracovní činnost.

Totéž platí i pro nákupní centra a přilehlá parkoviště. Jde často o velmi rozsáhlé plochy, které svítí do dalekého okolí a obtěžují okolní zástavbu i přírodu. Obchodní centra kvůli atraktivitě volí často designové osvětlení a umělecky nasvícené dekorativní objekty.

Důležitější je ale bezpečnost řidičů okolních komunikací a zdraví lidí i dalších živočichů žijících v okolním prostředí. Z tohoto důvodu apelujeme na zdravý rozum a zodpovědnost při výběru umělého osvětlení.

Správné noční osvětlení průmyslových, obchodních a logistických areálů:

  • Noční osvětlení by mělo co nejméně vyzařovat do okolí.
  • Elimininace studeného bílého světla ve prospěch teplých odstínů (Ty jsou nejen ohleduplnější k prostředí během nočních hodin, jsou také příjemnější pro lidské oko.)
  • Po zavírací době či skončení pracovní činnosti vypínat či co nejvíc snížit umělé osvětlení.
  • Vypínat na noc reklamní panely a podobné vysoce svítivé objekty.

 

Chcete zodpověné umělé osvětlení bez zbytečného světelného znečištění?

 

12.02.2019