Dotace na veřejné osvětlení nezískáte bez důkladného měření

ikona posuvnik 10467281_s_1170x330_acf_cropped

V minulém článku jsme nakousli, co všechno je schopný změřit přístroj zvaný spektrometr. Speciálně jsme vypíchli situaci, kdy obec potřebuje rekonstruovat veřejné osvětlení, která jsou v mnoha českých obcích v žalostném stavu. Jedná se však o velkou investici a obce tak často jdou cestou dotací. Explicitně zde proto upozorníme na jednu skutečnost, kterou je třeba neopomenout při výběru firmy, která obci provede odborné měření osvětlení pozemních komunikací. Jak tedy na dotace na veřejné osvětlení?

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Na pozemních komunikacích se měří jednak intenzita, jednak jas dané komunikace. V prvním případě se používá přístroj zvaný luxmetr. Ten používají pro měření všechny firmy zabývající se měřením osvětlení. Problém ovšem může nastat v druhém případě – u měření jasu. Některé firmy totiž používají pro měření osvětlení komunikací jen luxmetr, ale dle nových norem a požadavků na schvalování EU dotací je nezbytné u pozemních komunikací vyšších tříd měřit i další  faktory.

 

Nač se hodí pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení je nezbytným technickým podkladem pro údržbu VO. Dále jej obec potřebuje, plánuje-li podat žádost o dotace na rekonstrukci svého veřejného osvětlení. Musí být proveden energetický audit a jeho nezbytnou součástí je právě pasport VO. Zajistí obci spolehlivou evidenci příslušných zařízení, jako jsou rozvaděče, pojistkové skříně, kabeláž, sloupy, svítidla atd.

Pasport veřejného osvětlení navíc přináší další výhody. Pomáhá identifikovat neefektivní svítidla a plánovat jejich výměnu za úspornější varianty. To samozřejmě vede k dlouhodobým úsporám na provozních nákladech. Zajišťuje také bezpečnost na komunikacích. Díky pasportu obce rychleji a efektivněji reagují na poruchy osvětlení. Mohou tak lépe plánovat rozpočty a zvyšovat kvalitu veřejného prostoru pro své obyvatele a zároveň jednodušeji získat dotace na veřejné osvětlení.

Kvalitní měření usnadní získání dotace na veřejné osvětlení

Chtěli bychom zdůraznit, že investice do kvalitního měření a pasportizace veřejného osvětlení se dlouhodobě vyplatí. Nejenže usnadňuje získání dotací, ale také přispívá k efektivní správě obecního majetku a zvyšuje bezpečnost a komfort pro obyvatele. Proto je důležité věnovat pozornost výběru správné firmy, která má zkušenosti a používá odpovídající technologie. Tímto způsobem lze zajistit, že veřejné osvětlení bude plnit svůj účel co nejlépe a nejhospodárněji.

26.06.2018