Jak vám měření osvětlení pomůže k dotaci

ikona posuvnik 10467281_s_1170x330_acf_cropped

V minulém článku jsme nakousli, co všechno je schopný změřit přístroj zvaný spektrometr. Speciálně jsme vypíchli situaci, kdy obec potřebuje rekonstruovat veřejné osvětlení, která jsou v mnoha českých obcích v žalostném stavu. Jedná se však o velkou investici a obce tak často jdou cestou dotací. Explicitně zde proto upozorníme na jednu skutečnost, kterou je třeba neopomenout při výběru firmy, která obci provede odborné měření osvětlení pozemních komunikací.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Na pozemních komunikacích se měří jednak intenzita, jednak jas dané komunikace. V prvním případě se používá přístroj zvaný luxmetr. Ten používají pro měření všechny firmy zabývající se měřením osvětlení. Problém ovšem může nastat v druhém případě – u měření jasu. Některé firmy totiž používají pro měření osvětlení komunikací jen luxmetr, ale dle nových norem a požadavků na schvalování EU dotací je nezbytné u pozemních komunikací vyšších tříd měřit i další  faktory.

 

Nač se hodí pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení je nezbytným technickým podkladem pro údržbu VO. Dále jej obec potřebuje, plánuje-li podat žádost o dotace na rekonstrukci svého veřejného osvětlení. Musí být proveden energetický audit a jeho nezbytnou součástí je právě pasport VO. Zajistí obci spolehlivou evidenci příslušných zařízení, jako jsou rozvaděče, pojistkové skříně, kabeláž, sloupy, svítidla atd.

 

 

26.06.2018