Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení (zkráceně PVO) je dokument, nezbytný technický podklad pro údržbu veřejného osvětlení v dané oblasti.

Tato dokumentace se týká nejen osvětlení veřejných prostranství, ale také parků, náměstí, sportovišť a dalších veřejně přístupných míst. PVO slouží jako nástroj pro plánování a správu veřejného osvětlení a také pro monitorování úspor energie a snižování nákladů. Často se také používá jako podklad pro rozhodování o úpravách veřejného osvětlení, jako jsou např. výměna světel za úspornější, změna rozmístění světel a úpravy světelného toku. Pořízení pasportu VO i jeho vedení se řídí předpisy a zákonnými normami.

Například obec jej potřebuje, plánuje-li podat žádost o dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Musí být proveden energetický audit a jeho nezbytnou součástí je právě pasport VO. Zajistí obci spolehlivou evidenci příslušných zařízení jako rozvaděče, pojistkové skříně, kabeláž, sloupy, svítidla atd.

Pasport veřejného osvětlení obsahuje především tyto údaje:

  • datum pořízení
  • datum výměny, opravy
  • datum revize
  • údaje o světelném bodu
  • údaje o daném osvětlovaném prostoru, rozměru, povrchu
  • údaje k odběrnému a zapínacímu místu
  • identifikaci světelného a přípojného místa s přidělením identifikačního čísla
  • spotřebu elektrické energie
  • plány na modernizaci atd.

Prostě všechny informace o stavu osvětlení.

 

>> zpět na slovník <<