Měření jasu

ikona posuvnik

Jas, který je značen zkratkou L (z anglického „luminance“), představuje jednu ze základních fotometrických veličin. Umožňuje nám vyjádřit svítivost konkrétního světelného zdroje na jednotkové ploše. Tato kvantitativní míra světla je nesmírně významná, neboť zohledňuje citlivost lidského zraku vůči různým intenzitám světla. Z tohoto důvodu je jas klíčovým faktorem pro navrhování a hodnocení osvětlení ve veřejných prostorách, dopravní infrastruktuře a mnoha dalších oblastech, kde zohlednění lidského vnímání hraje rozhodující roli.

Při koncipování dobře osvětlených městských oblastí je jas kritickým faktorem. Například pro správnou viditelnost na silnicích je nezbytné zajistit dostatečně vysoký jas, aby řidiči měli optimální podmínky pro identifikaci cestovních pruhů, dopravních značek a dalších důležitých prvků. Bezpečnost a pohodlí v nočním provozu jsou z velké části závislé na adekvátním osvětlení, což minimalizuje riziko nehod a usnadňuje orientaci ve tmě.

Ovšem nesprávně navržené osvětlení může mít negativní dopad. Příliš jasně osvícené reklamní plochy nebo špatně kalibrované veřejné osvětlení mohou v noci způsobovat rušivý jas, který zasahuje do okolního prostředí. Tento světelný „smog“ může být zvláště nepříjemný pro obyvatele, kteří se snaží dosáhnout klidného nočního spánku. Navíc vysoký jas v noci snižuje možnost pozorovat hvězdy a jiné astronomických jevů.

Luxmetry a jasoměry

Pro účely měření jasu se využívají speciální přístroje nazývané luxmetry a jasoměry. Tyto zařízení umožňují kvantifikovat intenzitu světla v konkrétním místě a času. Využívají se například pro vyhodnocení stavu rušivého světla v nočních hodinách a jeho konkrétní zdroje u světelných reklamních ploch, osvětlení přechodu pro chodce, obchodní centra atd. Luxmetry se zaměřují na měření osvětlení v prostředí. Jasoměry se specializují na měření jasu na povrchu samotných zdrojů světla.

Při vyhodnocování měřených dat se dále analyzuje, zda nepříznivý jas pochází z různých rušivých zdrojů. Těmi mohou být například zářivky, světelné reklamy, nedostatečně uzavřená osvětlení nebo další nevhodné prameny. Tento důkladný přístup umožňuje identifikovat konkrétní oblasti, ve kterých je třeba upravit osvětlení a minimalizovat rušivý vliv na okolní prostředí.

Celkově lze tedy říci, že jas hraje zásadní úlohu v navrhování efektivního osvětlení veřejných prostranství a má vliv na vnímání a pohodu lidí. Správné nastavení jasu podporuje bezpečnost a komfort. Nadměrný jas a nevhodné osvětlení přispívají ke světelnému znečištění a omezování estetiky noční oblohy.

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?