“Sviť měsíčku, sviť” nestačí. Jak se popasovat se světlem pro venkovní pracovní prostory?

ikona posuvnik Envi_1170x330_acf_cropped

K práci člověk potřebuje světlo. A je jedno, jestli pracuje uvnitř nebo venku. To je LEDku jasné. Kvalita odvedené práce, rychlost, s jakou jsme schopni práci vykonávat, to a další do značné míry závisí na tom, jak kvalitní osvětlení k práci máme. Osvětlení venkovních pracovních prostor však v určitém ohledu představuje oříšek. Jak můžete zajistit správné světlo k práci a zároveň nezatěžovat okolí světelným smogem?

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

Světlo a intenziva: čím víc, tím líp?

Osvětlení venkovních prostor určených k práci přímo upravuje norma ČSN EN 12464-2. Víc než podrobně rozebírá, jak by mělo osvětlení při práci mělo splňovat.

Termíny jako zraková pohoda, zrakový výkon nebo to, co v kontextu správného osvětlení znamená “bezpečnost”, jsme vysvětlili podrobněji v článku o normách pro osvětlení vnitřních pracovních prostor. Pro venkovní pracovní prostory zůstávají tyto tři základní pilíře k posouzení správnosti osvětlení stejné. Pořád jde o to, aby pracovník dobře viděl, aby mu nečinilo žádné obtíže soustředit se vizuálně na vykonávanou činnost a aby v důsledku nedostatečného osvětlení nehrozilo, že přijde k úrazu.

Co se dočtete o osvětlení vnitřních pracovních prostor

Přes šest stran normy ČSN EN 12464-2 je věnovaných tabulkám, které udávají ideální hodnoty osvětlení v těchto prostorách:

 • Letiště
 • Staveniště
 • Plavební kanály, zdymadla a přístavy
 • Zemědělské farmy
 • Čerpací stanice pohonných hmot
 • Průmyslové a skladovací prostory
 • Zařízení pro těžbu plynu a ropy z mořského dna
 • Parkoviště
 • Petrochemické a jiné provozy
 • Provozy v elektrárnách, rozvodnách, plynárnách a teplárnách
 • Železnice a tramvaje
 • Pily
 • Loděnice a doky
 • Vodárenské a kanalizační provozy

U každého zohledněného prostoru pak norma ještě zvlášť definuje podobu správného venkovního osvětlení podle toho, jakému úkolu nebo činnosti se daný pracovník věnuje. Tak se z tabulek dozvíte, jak se to má na letišti na plochách, které jsou určeny výhradně pro chodce nebo výhradně pro pohyb pomalých vozidel, jak osvícená má být odbavovací plocha před hangárem nebo jaké světlo vyžadují prostory pro údržbu letadel. A tak dále.

Jak souvisí práce, výkon, zodpovědnost & správné osvětlení

Zatímco rutinní činnosti, u kterých o “moc” nejde, vyžadují méně světla, čím zodpovědnější a zrakově náročnější činnosti jsou, tím víc světla norma nařizuje. Takže zatímco na zmíněných plochách pro chodce stačí 5 lx, u stání letadel pro údržbu je to už 200 lx. Je to logické. Na osvětlení cest k pěším přesunům nemá smysl plýtvat více energie než je nezbytně nutné, na druhé straně kontrolovat technický stav letadla v přítmí dost dobře nejde.

Hodnoty osvětlení, které jsou u jednotlivých činností uvedeny, vychází ze zkušenosti, z technických a technologických specifik jednotlivých oborů, z toho, co víme o člověku a jeho “světelných” potřebách a jsou nastavené opravdu dobře.

Bezpečnost při práci versus světelné znečištění

Možná vás to při pohledu na výčet prostor, jejichž osvětlení norma upravuje, napadlo taky. Letiště – budiž. Parkoviště – zajisté. Farmy – budiž. Ale nač potřebujeme normu, která stanovuje hodnoty osvětlení venkovních pracovních prostor pro plavební kanály, loděnice nebo snad zařízení na těžbu ropy ze zemského dna?! A nechybí naopak v normě hodnoty pro jiné, nám užitečnější prostory? Něco na tom jistě je. Je ovšem třeba připomenout, že se jedná o normu evropskou, platnou napříč kontinentem. Proto se norma zaměřuje jen na to nejstěžejnější a pokud možno nejobecnější.

Kromě “nedefinice” osvětlení pro některé prostory však kritici vytýkají normě ještě jednu další skutečnost. Podle nich na mnoha místech a situacích udává víc světla, než je ve skutečnosti potřeba, čímž nahrává vzniku světelného smogu.

Zatímco nedostatečné nebo špatné světlo na pracovní ploše ovlivňuje “pouze” zaměstnance, světelný smog nebo také světelné znečištění negativně ovlivňuje flóru i faunu, zkrátka vše živé v okolí.

Tip z našeho archivu: Jak dobrovolně ubližujeme našim vnitřním hodinám?

V dřívějším článku jsme shrnuli tři nejdůležitější tipy, jak světelnému smogu zabránit. I když je text přes dva roky starý, neztrácí na aktuálnosti. Pořád platí, že je potřeba 1) svítit jen tam, kde je světlo skutečně potřeba, 2) kvalitními svítidly s dlouhou životností a 3) nejlepší osvětlení získáte s odborným výpočtem a návrhem na míru.

Tak co? Jste připraveni mít to nejlepší možné osvětlení venkovních pracovních prostor, jaké jen mít můžete?

Ozvěte se nám.

03.06.2021