Nouzové světlo je jako maják v rozbouřeném moři: může vám zachránit život

ikona posuvnik pokus

Nouzové světlo vás může mnohdy vytáhnout z pěkné šlamastyky. Ať už dojde k požáru nebo selhání elektrického napětí a pohltí vás tma, nouzové osvětlení vás nenechá na holičkách. Ukáže vám totiž únikovou cestu, která vás dostane do bezpečí. Potkáte ho všude tam, kde se shromažďuje více lidí: ve školách, firmách, restauracích, obchodech, hotelech apod. A taková pomoc, když máte namále, se může jednoduše hodit. Kde by neměla nouzová svítidla chybět a jak by měla vypadat? Nahlédněte s námi pod pokličku normy ČSN 1838.

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

Problematikou nouzového osvětlení se zabývá norma ČSN EN 1838, která určuje, co přesně by tento druh světla měl splňovat. Norma je celkem obsáhlá. 16 stran nabitých informacemi vám ukáže, jak správně tato svítidla umístit, jaké jsou bezpečnostní značky i s jakými odchylkami se můžete potkat v jiných evropských zemích. Nouzové světlo, které může mnohdy zachránit i život, podléhá pravidelným kontrolám. Všichni majitelé veřejných prostranství by si proto měli udělat uzel na kapesníku a nebrat tyto kontroly na lehkou váhu. Je jich totiž hned několik. Norma se vztahuje především na veřejné prostory, ale její požadavky mohou uplatnit i majitelé vícepodlažních obytných budov.

Nouzové světlo – co, jak, kde a k čemu?

Tzv. „nouzáky“ jsou napájeny ze zdroje, který je nezávislý na napájení normálního osvětlení. Když tedy vypadne proud, nebojte se, že upadnete do temnoty. Nouzová svítidla vám vždy budou svítit na cestu.

Aby to nebylo zase tak jednoduché, existuje hned několik druhů:

Nouzové únikové osvětlení – umožňuje bezpečně opustit prostor při výpadku normálního napájení. Je požadováno v celém prostoru. Svítidla musí viset alespoň 2 m nad podlahou.

 • Nouzové osvětlení únikových cest – zajišťuje, aby se prvky určené k evakuaci osob daly účinně rozeznat. Spadají sem bezpečnostní značky, které podávají konkrétní bezpečnostní sdělení (např. bílý panáček na zeleném podkladu s šipkou vpravo znamená únikový východ vpravo)
 • Protipanické osvětlení – zabraňuje panice a navádí k únikovým cestám.
 • Nouzové osvětlení prostoru s velkým rizikem – v těchto prostorách je riziko nehody mnohem vyšší – jde např. o staveniště, laboratoře, pracovní místa v blízkosti šachet apod. Zde musí být osvětlení mnohem vyšší, nejméně 15 lx. Čím jasnější je světlo, tím líp

Náhradní osvětlení – je napájeno z jiného zdroje. Umožňuje pokračovat v běžné činnosti bez podstatných změn.

Tip z našeho archivu: Nač jsou zelení ukazatelé krášlící chodby?

Nevšímáme si jich, přesto nás chrání

Když kráčíte chodbou u vás ve firmě nebo si procházíte vitríny obchodů v supermarketu, občas na vás „mrkne“ onen známý běžící panáček. Téměř ho ale nevnímáte. Přesto nad vámi drží ochrannou ruku. Zkuste si vybavit, kde všude tyto značky a nouzová svítidla potkáte. Již zmíněná norma přesně definuje, kam rozmístit osvětlovací zařízení. Nouzová světla pak plní přesně to, k čemu byla určena: k záchraně.

Kde se tedy s „nouzáky“ setkáte?

 • U nouzových východů,
 • v blízkosti schodiště,
 • v blízkosti každé změny úrovně,
 • bezpečnostní značky únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích,
 • na každé změně směru úniku,
 • na každém křížení chodeb,
 • v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru,
 • u hasicích prostředků a u tlačítka požárního hlásiče,
 • v blízkosti únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • v blízkosti úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.

Jak vidíte, chránění jste ze všech stran. Když přijde nebezpečí, nouzová svítidla vás vyvedou ze slepé uličky a dobře osvětlená úniková cesta vám může zachránit holou kůži. Světlo obecně potřebujeme k našemu životu, nouzové světlo pak k jeho případné záchraně.

Nevíte si s návrhem nouzového osvětlení rady? Navrhneme vám ho!

16.06.2021