Světelný smog

Světelný smog – pojem světelný smog se rozšířil mezi širokou veřejnost a chápeme jím světelné znečištění, respektive rušivé osvětlení noční oblohy. Už samotný pojem smog označuje různé druhy znečištění ovzduší snižující dohlednost. Vzniká jako negativní doprovodný jev lidské činnosti.

Nejinak je tomu v případě světelného smogu, kdy nadměrné osvětlení způsobuje rozptyl světla v ovzduší. To má neblahý vliv na lidský organismus (spánkové problémy). Také ale na zvířata, hlavně na noční lovce. Negativně ovlivňuje dokonce i flóru, některé rostliny vinou světelného smogu vnímají příchod jara o několik dní dříve. Světelný smog je problémem rovněž pro astronomy, protože kvůli němu výrazně klesá viditelnost objektů na obloze. Z toho důvodu je pozorování noční oblohy v okolí měst prakticky nemožné, naopak ideální místa jsou na horách apod., kde je nízká hustota obydlení, a tím pádem minimálního světelného smogu. Masivnost světelného znečištění jasně ukazují satelitní snímky, které jako hlavní viníky světelného smogu identifikují hlavně velkoměsta, z nichž osvětlení uniká do okolí i na desítky kilometrů.

 

> zpět na slovník <<