Nač jsou zelené ukazatele krášlící chodby?

ikona posuvnik Kontrola-nouzoveho-osvetleni_1170x330_acf_cropped

Jste podnikatel a máte pod taktovkou penzion, obchod, fitness centrum…? Možná je to něco úplně jiného, ale i tak je dost pravděpodobné, že máte ze zákona povinnost svůj objekt podnikání vybavit nouzovým osvětlením.

Nouzové osvětlení = rozumná nutnost

Nejde o obtěžování živnostníků, jde o NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ a potenciální situace, kdy jde o zajištění bezpečí, zdraví i záchranu života lidí. Připravíme vás na výpadek proudu nebo požár, protože jak už jsme zmínili – zákon si toho žádá.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Nouzové svítidlo, nouzové ukazatele a spol.

Nouzové osvětlení a patřičné požadavky stanovují hlavně dvě normy, a to ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172, ale existují další normy vymezující objekty, v nichž musí nouzové osvětlení fungovat. Zjednodušeně můžeme říci, že nouzové osvětlení musí být připraveno pomáhat všude tam, kde hrozí třeba při požáru nebezpečí paniky nebo kde je nutné zajistit bezpečné opuštění objektu většího počtu lidí při výpadku elektřiny. Může to být garáž, ale také zdravotnické zařízení nebo sportovní šatna.

Pokud chcete mít objekt zajištěn správně do posledního světelného ukazatele, vložte tento úkol do rukou specialistů s potřebným know-how a vybavením. Ti vám dodají návrh umělého osvětlení a návrh nouzového osvětlení. Získáte tak protokol, který můžete předložit ke kolaudaci.

Jak umístit nouzová světla na jedničku

Už jsme zmínili případ požáru a výpadek elektrického proudu. A pro tyto případy musí být nouzová světla napájena z nezávislého zdroje, aby návštěvníky bezpečně vyvedla po únikových cestách třeba z kina nebo administrativní budovy.

Náhradní osvětlení a nouzové značky za normální situace vůbec nevnímáme a míjíme je bez povšimnutí. Když se ale podíváte pozorněji a trochu zvednete oči, tak na většině veřejných prostor je najdete viditelně ve výšce cca dvou metrů. Nesmí chybět:

  • nad bezpečnostním schodištěm,
  • u každého nouzového východu,
  • v místě první pomoci
  • a v místě, kde se mění nebo kříží cesta (typicky třeba v hotelu, kde je mnoho chodeb)
  • i u každého hasicího zařízení.

Nouzové osvětlení musí naskočit nejpozději do 5 sekund od výpadku proudu a svítit po dobu minimálně jedné hodiny od začátku výpadku proudu.

Máte nouzové osvětlení a protokol v kapse? Čeká vás jeho pravidelná kontrola…

Možná jste převzali objekt svého podnikání po předchozím majiteli a ten vám sice předal protokol z minulosti, ale je rozumné nechat si nouzové osvětlení odborně zkontrolovat – zda dosahují bezpečnostní značky dostatečného jasu, zda je toto osvětlení rovnoměrné, jaká je svítivost v zorném úhlu atd.

Dále se nevyhnete pravidelné údržbě a kontrole celého vašeho systému nouzového osvětlení a vedení jeho provozního deníku. Jednou ročně je nutné zkontrolovat provozuschopnost tohoto speciálního osvětlení. Pokud nechcete každý měsíc zvát na zákonné funkční zkoušky specializovanou firmu, nechte si od ní proškolit šikovného zaměstnance, který tento úkol převezme na svá bedra.

 

Měření nouzového osvětlení? Servis nouzového osvětlení? Preventivní prohlídky nouzového osvětlení? Zaškolení vašich zaměstnanců? Zajistíme pro vás vše!

 

12.10.2017