Funkční zkouška nouzového osvětlení

Funkční zkouška nouzového osvětlení podléhá přísné legislativě a normám. Nouzové osvětlení je speciální osvětlení zřizované ze zákona na veřejných prostorech pro případy selhání normálního osvětlení. Instaluje se z důvodu, aby přítomné osoby mohly prostor bezpečně opustit a najít cestu ven (východ). Například v případě snížené viditelnosti. Nouzové osvětlení zahrnuje nouzové únikové osvětlení, náhradní osvětlení, nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení, nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem a také bezpečnostní značky.

Kde najdete nouzové osvětlení?

Nouzové osvětlení využijete všude tam, kde se shromažďuje větší počet lidí a kde by nouzová svítidla mohla pomoci při orientaci – například firmy, restaurace, chodby, sklepy, obchody nebo nemocnice. Nezbytné je také nouzové osvětlení ve školách podél únikové cesty nebo kolem schodiště.

Funkční zkouška nouzového osvětlení

V souvislosti s nouzovým osvětlením je nutné provádět také pravidelnou kontrolu – tzv. funkční zkoušku nouzového osvětlení. Smí ji provést výhradně osoba s patřičnou kvalifikací. Za funkční zkoušky i za pravidelnou údržbu je odpovědný majitel či provozovatel daného prostoru, kde se nouzové osvětlení nachází.

Funkční zkoušky se provádějí

  • denně (stačí pohledová kontrola indikátoru – zda funguje centrální napájení a systém je funkční),
  • jednou měsíčně (kontroluje se každé svítidlo i značka východu, simuluje se výpadek normálního osvětlení),
  • jednou ročně (kontroluje se provozuschopnost celého systému).

 

 

>> zpět na slovník <<