Funkční zkouška nouzového osvětlení

Funkční zkouška nouzového osvětlení – nouzové osvětlení (NO) je speciální osvětlení zřizované ze zákona na veřejných prostorech pro případy selhání normálního osvětlení, aby přítomné osoby mohly prostor bezpečně opustit a najít cestu ven (východ). Nouzové osvětlení zahrnuje nouzové únikové osvětlení, náhradní osvětlení, nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení, nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem a také bezpečnostní značky.

 

Je nutné provádět pravidelnou kontrolu NO – tzv. funkční zkoušku nouzového osvětlení. Smí ji provést výhradně osoba s patřičnou kvalifikací. Za funkční zkoušky NO i za pravidelnou údržbu je odpovědný majitel či provozovatel daného prostoru, kde se NO nachází.

 

Funkční zkoušky NO se provádějí:

  • denně (stačí pohledová kontrola indikátoru – zda funguje centrální napájení a systém je funkční),
  • jednou měsíčně (kontroluje se každé svítidlo i značka východu, simuluje se výpadek normálního osvětlení),
  • jednou ročně (kontroluje se provozuschopnost celého systému).

 

 

>> zpět na slovník <<