Energetický audit

Energetický audit – odborná činnost, jejímž výstupem je písemná zpráva, která obsahuje informace o aktuální (či předpokládané) úrovni využívání energie v budovách nebo energetickém hospodářství a popis technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na podporu energetických úspor nebo zvýšení energetické účinnosti.

Povinnost zajistit energetický audit je stanovena ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., paragraf 2, a jeho rozsah je stanoven prováděcím předpisem zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Energetický audit obsahuje zejména:

  • identifikační údaje
  • popis, zhodnocení aktuálního stavu
  • návrhy na snížení spotřeby energie a efektivity využívání energie
  • vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
  • varianty návrhů opatření
  • výběr optimální varianty
  • evidenční list energetického auditu

 

Energetický audit přitom smí provádět výhradně energetický specialista, což je fyzická osoba zapsaná v seznamu energ. specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

 

>> zpět na slovník <<