Energetický audit

Energetický audit je odborná činnost, jejímž výstupem je písemná zpráva, která obsahuje informace o aktuální (či předpokládané) úrovni využívání energie v budovách nebo energetickém hospodářství.  Protože se stále více mluví o ekologii a udržitelnosti, popisuje také technicky, ekologicky a ekonomicky efektivní návrhy na podporu energetických úspor nebo zvýšení energetické účinnosti.

Povinnost zajistit tento audit je stanovena ve vyhlášce.

Co obsahuje energetický audit?

  • Identifikační údaje.
  • Popis a zhodnocení aktuálního stavu.
  • Návrhy na snížení spotřeby energie a efektivity využívání energie.
  • Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí.
  • Varianty návrhů opatření.
  • Výběr optimální varianty.
  • Evidenční list energetického auditu.

Kdo ho provádí?

Energetický audit smí provádět výhradně odborník, což je fyzická osoba zapsaná v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

 

>> zpět na slovník <<