Výpočet osvětlení venkovních pracovních prostor? Ano, prosím!

ikona posuvnik petrol-stations-2329373_1280_1170x330_acf_cropped

Při zmínce o venkovních pracovních prostorech si člověk asi nejčastěji představí staveniště, průmyslové a skladovací plochy nebo možná někoho napadne parkoviště či čerpací stanice. U takových objektů je samozřejmostí, že vyžaduje umělé osvětlení pro noční hodiny, což se bez odborného výpočtu osvětlení z rukou profíků neobejde.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Kde všude se venku bez výpočtu osvětlení neobejdete?

Při nahlédnutí do normy ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory ale zjistíte velký výčet dalších venkovních ploch, které je potřeba dostatečně osvětlit:

  • prostory komunikací ve venkovních prac. prostorech,
  • letiště, loděnice a doky, plavební kanály, zdymadla a přístavy,
  • zemědělské farmy, pily, vodárenské a kanalizační provozy,
  • provozy v elektrárnách, rozvodnách, plynárnách, teplárnách,
  • petrochemické a jiné rizikové provozy,
  • železniční a tramvajové dráhy atd.

Uvedená norma definuje kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení dle typu činností prováděných na daných venkovních prostorech. Uvádí základní parametry osvětlení (jako rovnoměrnost osvětlení, index podání barev atp.) a požadavky (např. na omezení rušivého světla v době nočního klidu nebo světelnětechnické požadavky na bezpečnost pracovišť).

 

Důležité jsou mj. následující termíny:

Rušivé světlo – kvantitativními, směrovými nebo spektrálními vlastnostmi zvyšuje nepohodu, rozptýlení nebo omezení schopnosti vidět.
Neužitečné světlo – zvolená osvětlovací soustava vyzařuje světlo za hranici osvětlovaného objektu.
Rovnoměrnost osvětlení – poměr minimální osvětlenosti (jasu) k maximální osvětlenosti (jasu) na povrchu.

 

Šestá kapitola v normě uvádí požadavky na kontrolu parametrů umělého osvětlení – pro ověření shody projektových a realizovaných hodnot, a to:

  • osvětlenost a rovnoměrnost osvětlení
  • rušivé světlo
  • podání barev
  • oslnění

 

Kontroluje se shoda v projektu navržených svítidel s těmi použitými během realizace, včetně toho, zda parametry svítidel odpovídají údajům v katalogu výrobce.

 

 

12.10.2018