Výpočet osvětlení

Výpočet osvětlení je nezbytný pro správné rozložení osvětlení a dosažení optimálních světelných podmínek v různých typech prostorů. Tento proces je klíčový při plánování a přestavbě jak soukromých objektů, tak i komerčních prostorů. Profesionální přístup k výpočtu osvětlení zahrnuje i dodržování zákonných norem a hygienických předpisů, které jsou základem pro vytvoření bezpečného a pohodlného prostředí.

Výpočet osvětlení u přirozeného, denního světla

Výpočet osvětlení zahrnuje nejen umělé, ale i přirozené osvětlení. Přirozené osvětlení je klíčové pro proslunění a denní osvětlení místností a objektů. Stejně jako pro oslunění okolních pozemků. Výpočet také hodnotí vliv nové výstavby na stávající zástavbu z pohledu denního osvětlení, zastínění a proslunění.

Umělé osvětlení a jeho význam

Pro umělé osvětlení se provádějí světelně-technické výpočty s rozmístěním svítidel, které jsou podkladem pro elektro projektanty. Tyto výpočty jsou důležité i pro osvětlení historických památek, parků, fasád a reklamních ploch.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je dalším důležitým aspektem výpočtu osvětlení. Zajišťuje bezpečné osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení a osvětlení prostorů s vyšším rizikem.

Výběr svítidel a energetická úspora

Výsledek výpočtu osvětlení pomáhá při výběru vhodných svítidel a optimalizaci energetické náročnosti osvětlovací soustavy. Snížení provozních nákladů na spotřebu energie, případně na ventilaci a klimatizaci, je také důležitým aspektem výpočtu.

Výpočet osvětlení je zásadním prvkem pro plánování a přestavbu jakýchkoli prostorů. Tento proces je klíčový pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a pohodlí prostředí. Zároveň ale přispívá i k energetické efektivitě a ekonomické udržitelnosti projektů.

>> zpět na slovník <<