Výpočet osvětlení

Správné rozložení osvětlení a optimální světelné podmínky je nezbytné řešit při plánování či přestavbě soukromých objektů na bydlení i komerčních prostor všeho druhu. Odborné výpočty provádějí specializované subjekty, neboť je třeba dodržet zákonné normy a hygienické předpisy.

Dle zadání se provádí výpočet osvětlení pro:

  • přirozené, denní osvětlení a proslunění v místnostech/objektech, ale také oslunění okolních pozemků. Kromě toho se při výpočtu určuje také vliv nové výstavby na stávající zástavbu, a to z pohledu denního osvětlení, zastínění a proslunění.
  • pro umělé osvětlení objektu, zahrnující světelně-technické výpočty s rozmístěním svítidel jako podklad pro elektro projektanty. Objektem umělého osvětlení může být např. i historická památka, park, fasáda, ale také reklamní plocha.
  • pro nouzové osvětlení, které slouží pro osvětlení únikových cest a zahrnuje také protipanické osvětlení a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem.


Kromě samotného výpočtu osvětlení pomůže výsledek při výběru vhodných svítidel, optimalizaci energetické náročnosti (tzv. value engineering) osvětlovací soustavy a snížení provozních nákladů na spotřebu energie, případně ventilaci a klimatizaci.  

 

>> zpět na slovník <<