Změřte osvětlení pro vaši výrobu, ať váš byznys září

ikona posuvnik vidite-dobre-fb-01_1170x330_acf_cropped

Osvětlení výrobní nebo cvičební haly, skladu nebo jiného prostorově velkorysého interiéru představuje výzvu, ať už máte to štěstí v podobě zdrojů přirozeného světla, nebo jste odkázáni zcela na světlo umělé. Vždy prostoru musíte zajistit kvalitní, stabilní zdroje světla a nepřijít přitom na buben. A k tomu slouží měření osvětlení.

Pokud tedy hledáte vhodný objekt pro své podnikání, najdete ho a začnete nadšeně stěhovat, nechejte si kromě dalších formalit změřit stávající osvětlení, intenzitu osvětlení a vše potřebné pro zajištění světelného komfortu sebe, svých zaměstnanců či klientů.

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

Chcete efektivní výrobu? Změřte světlo a zajistěte dobré osvětlení

Aby vaši lidé mohli dobře, přesně a bez nervů pracovat, potřebují ve svém pracovním prostoru bezpečné podmínky. K tomu citelně přispívá fakt, že je kvalitně osvětleno pracovní místo každého jednotlivého zaměstnance. Adekvátní světelné podmínky jednak vyžadují hygienické normy, jednak je ve vašem vlastním zájmu, aby pracovníci byli bdělí a soustředění.

Škodlivý může však být i opak – tedy pokud jsou lidé při práci nadměrně oslňováni. To je dlouhodobě vyčerpávající a samozřejmě nebezpečné kvůli zvýšenému nebezpečí pracovních úrazů.

Kromě toho samozřejmě efektivně nastavené osvícení znamená efektivně vynakládané finance, neboť počet svítidel je obrovský a chytře zvolenými světly ušetříte hodně. V případě kvalitních úsporných zářivek či LED jde o osvětlení s dlouhou životností, takže si ušetříte častou výměnu.

Trocha čísel a norem pro osvětlení průmyslových prostor:

  • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN 36 0011 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Skládá se ze 3 částí: Základního ustanovení, Měření denního osvětlení a Měření umělého osvětlení (norma popisuje metodiku měření + požadavky na měřicí přístroje)

Norma ČSN EN 12464-1 pro osvětlení vnitřních pracovních prostor v závislosti na typu práce udává minimální požadovanou intenzitu světla. Pro většinu výrobních/továrních hal je to 200 až 300 luxů. Ovšem máte-li sofistikovanější výrobu, může to být i přes tisíc luxů, navíc s požadavkem na osvětlení s věrným podáním barev.

Osvětlení výrobních prostor se měří proto, abyste ověřili splněné/nesplněné podmínky zrakové pohody a osvětlení dle projektu a zákonných norem. Také si tak můžete porovnat různá řešení z hlediska hospodárnosti.

Toto jsou hlavní požadavky na osvětlení továren, výrobních hal, cvičeben/posiloven atp.:

  • Studená nebo přirozená bílá barva nainstalovaných světel
  • Maximální využití přirozeného světla (z oken, světlíků…)
  • Vybraná světla musí snést náročné (prašné) prostředí a osvětlit dostatečně montážní linky, cvičební nástroje atp.
  • Osvětlení musí zvládat dlouhý provoz (někde i 24 hodin denně)
  • Opravy/výměny vadných žárovek by neměly vést ke zbytečným prostojům – přednost tudíž mají bezúdržbové systémy
  • Dodatečné nasvícení určených prostor dle bezpečnostních a hygienických norem
  • Řízené “chytré” ovládání celého osvětlovacího systému
  • Zajištění zrakové pohody a optimálních světelných podmínek pro průmyslovou halu (dle požadavku Státního zdravotního ústavu, SZÚ)

 

14.03.2018