Jak správně uchopit barevné spektrum světla

ikona posuvnik maple-2135514_1920_1170x330_acf_cropped

Vnímání barev člověku umožňuje fyzikální vlastnost světla zvaná vlnová délka. Ovšem světlo nevyzařuje na všech vlnových délkách rovnoměrně. Lidské oko rozeznávající vlnové délky vnímá potom světlo jako barevné. Barva objektů, na něž se díváme, je ovlivněna odrazností (tj. tím, jak který předmět pohlcuje či odráží určité vlnové délky). Barevné spektrum je pro lidské oko viditelná část elektromagnetického spektra o vlnových délkách 380 až 750 nm (nm = nanometr). Nejcitlivější je lidské oko na elektromagnetické záření vlnové délky 555 nm, což je zelená barva.

 

Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

A jak tedy vznikají všechny ty barvy kolem nás?

Vnímání barev lidmi je poměrně subjektivní záležitost. Některé kultury či jazyky rozlišují obrovskou paletu barev (vyjadřující mnoho nuancí), jiné si vystačí se základními barvami. Konkrétní barvy nemají mezi sebou hranice, spektrum světla funguje tak, že jedna barva plynule přechází v další. Ve spektru jsou přítomné všechny barvy, které rozlišujeme. Při smíchání všech barev viditelného spektra světla – viz výše – vzniká tzv. “bílé světlo”.

Zajímavé také je, že to, jak vnímáme barvy, záleží mimo jiné na barvách předmětů, které máme kolem v zorném poli. Co to znamená v praxi? Že třeba červenou komodu vnímáme jako červenou, pokud je osvětlena zeleným nebo modrým světlem. Pokud bychom ji osvítili světlem červeným, bude nám připadat jako bílá.

 

Zajímavosti barevného spektra a jak ovlivňuje lidskou psychiku

  • Jaké základní barvy vnímá lidské oko? Červenou, modrou a zelenou. Kombinací těchto základních barev vnímáme ostatní barvy.
  • Působení barev na lidskou psychiku bývá spojeno s vlnovou délkou světla. (Barvy s kratší vlnovou délkou mají uklidňující účinek, barvy s delší zas energizují.) Je to však dost subjektivní záležitost, protože na dva lidi může působit “stejná” barva odlišně.
  • Obecně ale lze říci, že teplé barvy (jako žlutá, oranžová, červená) máme spojené s teplem, studené barvy (např. modrá, zelená) evokují ve většině lidí naopak pocit chladu. Vedle toho jako neutrální většinou vnímáme třeba bílou, černou nebo šedou.
  • Některé barvy zase v lidech vyvolávají vysloveně aktivitu (červená). Jiné naopak pasivitu – tj. uklidňují (typicky zelená).
  • Všechny tyto “vlastnosti” barev a jejich působení na lidi využívají mnohá odvětví – typicky třeba interiéroví designéři při návrhu místností, kreativci při tvorbě výloh obchodů atd. Mohou díky tomu významně ovlivnit výsledný efekt své práce na uživatele.
  • Barevné spektrum světla se měří spektrometrem.  

 

29.08.2018