Kontrola nouzového osvětlení

ikona posuvnik

Legislativa vyžaduje dodržování daných norem pro tento typ zařízení. Jednou do měsíce je nutné provést funkční zkoušky a jednou ročně legislativa/normy vyžadují kontrolu provozuschopnosti. Lhůty pravidelných revizí nouzového osvětlení se liší dle zařízení a prostoru, v němž je osvětlení instalováno (viz příslušné ČSN). Technické normy jsou ze zákona nezávazné a revizní termíny lze upravit dle potřeb daného prostoru, kde se nouzové osvětlení nachází.

K nouzovému osvětlení musíte vlastnit protokol o provozuschopnosti. Jednotlivé výsledky zkoušek nouzových světel se zapisují do provozního deníku. Zákonné funkční zkoušky může provádět interní proškolený zaměstnanec.

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?