Zkouška nouzového osvětlení

ikona posuvnik

Údržba a pravidelná zkouška nouzového osvětlení je klíčovou součástí zajištění bezpečnosti v budovách. Je stanovena zákonnou normou ČSN EN 50172. Tato norma má za cíl zajistit, že v případě výpadku normálního osvětlení bude to nouzové spolehlivě fungovat a osvítí únikové cesty. Tento bezpečnostní prvek je zásadní pro ochranu osob v budovách během nouzových situací, jako jsou například požáry nebo jiné havárie.

Zkouška nouzového osvětlení a jeho údržba podle norem

Pravidelná kontrola a péče o nouzové osvětlení je nejen zákonnou povinností, ale také klíčovým prvkem pro zajištění jeho spolehlivosti. Tyto činnosti provádí buď externí specializovaná firma nebo interním proškolený zaměstnanec.  Zapisují se do provozního deníku. Zákon vyžaduje, aby byly tyto zkoušky a údržba prováděny minimálně měsíčně a ročně. Termíny závisí na provozovateli objektu.

Při kontrole musí být provozní deník předložen oprávněné osobě, aby bylo možné ověřit dodržování předpisů a funkčnost systému.

Obsah provozního deníku nouzového osvětlení

V provozním deníku musí být zaznamenány klíčové informace o údržbě a kontrolách nouzového osvětlení. Mezi tyto údaje patří:

  • datum uvedení systému do provozu
  • datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky nouzového osvětlení
  • datum a stručný popis každé údržby, prohlídky a zkoušky
  • datum a popis jakékoli závady a provedených oprav

Tento deník je zásadním dokumentem pro prokázání toho, že systém nouzového osvětlení je pravidelně kontrolován a udržován v souladu s platnými normami a zákony.

Dodržování předpisů pro údržbu a kontrolu nouzového osvětlení je nezbytné nejen pro splnění zákonných požadavků, ale především pro zajištění bezpečnosti lidí v budovách. Pravidelné revize a péče zaručí, že v případě potřeby bude nouzové osvětlení spolehlivě fungovat a pomůže při bezpečném úniku osob z budovy.

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?