Zkouška nouzového osvětlení

ikona posuvnik

Údržba a kontrola nouzového osvětlení je stanovena zákonnou normou ČSN EN 50172. Musí být zajištěno, aby v případě výpadku normálního osvětlení spolehlivě osvětlovalo únikové cesty nouzové osvětlení. Pravidelné zkoušky a údržba se zapisují do provozního deníku, a to buď externí specializovanou firmou nebo interním proškoleným zaměstnancem. Při kontrole musí být provozní deník předložen oprávněné osobě. Zákon vyžaduje minimálně měsíční a roční zkoušky, přičemž termíny záleží na provozovateli.

V provozním deníku musí figurovat minimálně tyto údaje:

  • datum uvedení systému do provozu
  • datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky
  • datum/stručný popis každé údržby, prohlídky a zkoušky
  • datum a stručný popis jakékoli závady + opravy

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?