Snižte náklady na energie pomocí energetického auditu

ikona posuvnik titulka-sportoviste_1170x330_acf_cropped

Kvůli únikům energií můžete přicházet až o miliony ročně. Řešíte vysoké účty za energie a nevíte, kde hledat úspory? Nechte si zpracovat energetický audit. Pomůže vám odhalit, kde zbytečně plýtváte a doporučí vám opatření, jak snížit spotřebu energie. Pro někoho je tento dokument ze zákona povinný.

Co je to energetický audit

Odborná činnost, jejímž výstupem je písemná zpráva, která vám přinese detailní přehled o aktuální (či předpokládané) úrovni využívání energie v budovách nebo energetickém hospodářství.

Představte si ho jako detailní prohlídku vašich budov: odborníci zkoumají, kde a proč vám unikají energie. Na základě toho vám navrhnou řadu opatření, jak přestat plýtvat a začít šetřit.

Protože ekologie a udržitelnost je stále zásadnější téma, audit také popisuje technicky, ekologicky a ekonomicky efektivní návrhy na podporu energetických úspor či zvýšení energetické účinnosti.

Proč je důležitý

Možností, kde k únikům energie dochází, je mnoho. Můžete mít špatně zateplené budovy či neefektivně nastavené výrobní procesy. Velmi častým zdrojem úniku energií je i nevhodné či přebytečné osvětlení.

Energetický audit je klíčem k úsporám. Kvůli únikům energií totiž můžete přicházet až o miliony ročně. A bez tohoto dokumentu jen těžko zjistíte, kde přesně dochází ke zbytečnému plýtvání. Pravidelná kontrola spotřeby energie také vede k dlouhodobým úsporám. Poskytuje nejen cenné údaje pro energetická opatření, ale také pomáhá splnit legislativní požadavky.

Co obsahuje 

 • Identifikační údaje
 • Popis a zhodnocení aktuálního stavu
 • Návrhy na snížení spotřeby energie a efektivity využívání energie
 • Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
 • Varianty návrhů opatření
 • Výběr optimální varianty
 • Evidenční list energetického auditu

Kdo ho provádí

Smí ho provádět výhradně odborník, což je fyzická osoba zapsaná v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Kdo má povinnost ho zpracovat

 1. Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %:
 • zaměstnává 250 a více osob nebo,
 • vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo,
 • roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč.

Provést audit musí jednou za 4 roky. Způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy stanoví vyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu.

 1. Podnikatel, který neplní podmínky bodu jedna, ale hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.
 2. Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka.

Zákonné detaily i výjimky z této povinnosti najdete například na webových stránkách MPO.

Sankce

Nesplnění provedení auditu může vést k pokutám do výše 200 000 Kč nebo 5 000 000 Kč. Hrozí vám ale i další sankce, například dočasný nebo trvalý zákaz provozu. Záleží na míře a typu porušení povinnosti.

To se rozhodně nevyplatí riskovat. Tak pokud nechcete, aby vám utíkaly miliony, je pro vás tento dokument nezbytný. Pomůže vám nejen snížit náklady, ale také zlepšit energetickou efektivitu vašich budov. Neponechávejte nic náhodě a začněte šetřit energii již dnes.

Tip na závěr

Jednou z prvních možností, jak snížit spotřebu elektrické energie, bývá optimalizace nákladů na osvětlení. Při snaze o úsporu energie totiž často nemusíte sahat po extrémních řešeních.

Jak ušetřit na osvětlení se dozvíte v článku, kde popisujeme jak svítit úsporně.

04.07.2024