Nepodceňujte vliv zastínění

ikona posuvnik alley-1846778_1920_1170x330_acf_cropped-1

Máte v plánu postavit si útulnou vilu nebo ke stávajícímu domu přistavět garáž či podkroví? Kromě všech dalších “drobností” budete muset řešit také vliv zastínění své stavby na stávající okolní objekty. Zákonné normy totiž vyžadují, abyste novou výstavbou negativně neovlivnili denní osvětlení nebo oslunění okolních budov typu rodinný dům, škola atp., ale také rekreačních objektů typu chata.


>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Spolupracujete-li s projektantem, pak má povinnost zajistit vyhovující zastínění on (dle českého Stavebního zákona a příslušných vyhlášek jako MMR ČR č. 268/2009 Sb.)

Zastínění versus oslunění

A co se chápe termínem stínění/zastínění? Jsou to hlavně vlivy stínění na přirozené denní osvětlení budov a oslunění obytných prostor a také rekreačních ploch v sousedství obytných staveb. Oslunění (proslunění) – tedy přímé působení slunce, což je blahodárné na lidskou psychiku – nesmí být novou stavbou sníženo.

Nová výstavba sice v mnoha případech existující objekty zastíní, ale nesmí stíněním okolí ovlivnit příliš (tj. přes zákonné normy). Mohlo by se vám totiž stát, že majitelé okolních objektů si budou stěžovat a požadovat zjištění vlivu vaší stavby na tu jejich. Pokud by opravdu nový objekt zatěžoval světelné podmínky nad rámec, příslušný orgán státního dozoru by vám mohl nařídit odstranění stavby.

Jak nestínit – zkrátka světlo pro všechny

Řešením je tedy provést výpočet zastínění včas, tj. ve fázi projektu. Aby novostavba nebo přístavba nezatěžovala existující objekty, je zásadní její umístění na dráze slunečních paprsků ze slunce do stanoveného kontrolního bodu.

Například pokud je objekt stínění orientovaný severně od hodnoticího bodu, ke stínění prakticky nedochází. I přesto je nutné provést výpočet a dokázat to. (Metody pro stanovení doby oslunění najdeme v ČSN 730581. Doba oslunění obytného prostoru nebo rekreačního zařízení či venkovní rekreační plochy v normou stanovené dny také podléhá výpočtu.)


Výpočet zastínění je na vás moc?

17.01.2018