Měření umělého osvětlení? Věda ano i ne

ikona posuvnik workshop-819996_1920_1170x330_acf_cropped

Světlo. Potřeba světla. Pro člověka dle Maslowovy pyramidy potřeb dokonce jedna z primárních fyziologických nutností. Když je tma, láká nás spánek. Když je světlo, máme chuť být aktivní. Žijeme v podnebném pásmu, kde množství přirozeného denního světla během roku výrazně kolísá. Musíme proto při zařizování budov myslet na dostatek a správné rozmístění světelných zdrojů. A s tím nám výrazně pomůže měření umělého osvětlení.

Máte fištrón? Pohlídejte si jak umělé osvětlení doma, tak v práci. Dobré světelné podmínky zvyšují produktivitu i bezpečnost. Dbáte-li na blaho svých zaměstnanců i na vysokou efektivitu jejich činnosti, dopřejte jim pořádné světelné podmínky – práce jim půjde od ruky! Navíc zajistit správně osvětlený pracovní prostor je povinností zaměstnavatele i ze zákona…

 

>Tento článek je primárně určen laické veřejnosti pro zjednodušené vysvětlení problematiky.<

 

Kdo provádí měření umělého osvětlení

Máte na povel malou výrobnu čokoládových pralinek nebo velkou továrnu plastového potrubí? Tak či tak potřebujete zajistit pro svůj provoz měření světla. Je zbytečné složitě studovat příslušné normy a shánět potřebné vybavení – kvalitní měření osvětlení provádí akreditované firmy.

České normy

V ČR jsou to tyto hlavní normy, které je nutné mít v malíku při měření umělého osvětlení a následného správného vyhodnocení:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-3 – Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

Kdy zavolat profíky

Ve vnitřních prostorech je umělé osvětlení nutné měřit z různých motivů. Toto jsou top důvody:

  • kontrola, zda byly při instalaci dodrženy platné normy s požadavky na osvětlení (to když máte dokončenou provozní budovu pro výrobu a potřebujete ji uvést do provozu)
  • zjištění podmínek osvětlení a zrakové pohody během provozu v budově a kontrola, zda jsou podmínky v souladu se zákonnými normami
  • porovnání různých řešení osvětlení vnitřku budovy kvůli dosažení zrakové pohody, kvůli hospodárnosti nebo z hlediska energetických úspor

Jak měření probíhá

  1. Stanoví se druhy osvětlení, které se budou měřit – hlavní či pomocné, bezpečnostní nebo nouzové osvětlení atp. Jednotlivé druhy umělého osvětlení se změří a vyhodnotí zvlášť, protože při společném měření by se navzájem ovlivňovaly. Osvětlení se zkoumá v podmínkách standardního provozu.
  2. Odborník určí kontrolní body měření. Bere v úvahu rozmístění svítidel a snaží se určit místa s největší a nejmenší osvětleností. Když jde o prostor se specificky rozmístěnými pracovními místy typu školní třída, přizpůsobí tomu kritéria měření. Výběr kontrolních bodů přitom také podléhá normě.
  3. Při měření světla a měření intenzity osvětlení se vše uvnitř měřené budovy uvede do stavu typického pro daný druh umělého osvětlení (tj. zatáhneme žaluzie, rolety, závěsy…) a vyloučíme ovlivnění měření denním světlem. Měří se proto večer/v noci, nebo sice ve dne, ale se zakrytými okny atp.

Kolik stojí měření umělého osvětlení

Ceny měření umělého osvětlení se samozřejmě odvíjejí dle velikosti plochy měřeného objektu atd. Pro zjištění konkrétní ceny nás kontaktujte, připravíme pro vás kalkulaci a měření rádi vezmeme na svá bedra.

Vyhodnocení měření

Pro umělé osvětlení se stanoví minimální, maximální a průměrná hodnota osvětlenosti a z ní rovnoměrnost osvětlení. (Rovnoměrnost sdruženého osvětlení se stanoví podle ČSN 36 0020-1.)

 

Potřebujete změřit umělé osvětlení? Máme pobočky po celé ČR! 

20.09.2017