Zraková pohoda

Zraková pohoda – Zrak pro člověka představuje prostředek příjmu a zpracovávání informací z vnějšího prostředí. Kromě jiného čte tyto informace díky světlu. Přirozené světlo a umělé osvětlení jsou tak prostředkem pro příjem informací a svou kvalitou mohou příjem usnadnit nebo naopak ztížit.

 

Pro zrakovou pohodu je důležitá také správná intenzita osvětlení. Má přímý vliv na pohodu a zdraví osob v daném prostoru.

 

Vzhledem k faktu, že činnost zraku přímo souvisí s funkcí centrální nervové soustavy, mají na zrakové vnímání (a zrakovou pohodu) nevyhnutelně vliv také další elementy z vnějšího prostoru: hluk, naopak příjemná hudba, nepořádek, naopak harmonický design atd. Pod pojmem zraková pohoda tak v širším slova smyslu můžeme rozumět celkově příjemný psychofyziologický stav. Zrakový systém za těchto ideálních podmínek plní svou funkci optimálně a člověku se navozuje pocit, že nejen dobře vidí, ale celkově se dobře cítí.  

 

Umělá svítidla by měla vytvářet v interiérech optimální zrakovou pohodu, a to za jakýchkoli světelných podmínek. Optimalizovat můžeme hlavně výběrem správných svítidel a dodržení potřebných parametrů. Důležité je nezapomenout na fakt, že má umělé světlo odlišné spektrální složení (narozdíl od denního světla), což u lidí ovlivňuje vnímání barev.

 

>> zpět na slovník <<