Umělé osvětlení

Umělé osvětlení hraje důležitou roli při navrhování prostorů a objektů, ať už se jedná o obytné, umělecké či průmyslové účely. Jeho účelem je zajistit dostatečné množství světla pro uživatele v různých činnostech v průběhu dne i noci. Vedle denního světla a nouzového osvětlení se právě umělé osvětlení stává klíčovým faktorem pro pohodlné a efektivní využívání prostoru.

Různé činnosti vyžadují odlišný typ osvětlení. Například čtení si vyžádá jiný typ světla než práce na počítači nebo ruční práce. Proto je klíčové vytvořit návrhy a výpočty osvětlení, které budou sloužit jako podklad pro elektro projektanty při rozmisťování umělých svítidel.

Normy a směrnice pro osvětlení

Návrhy osvětlení jsou formulovány s ohledem na normy a směrnice, které jsou platné v dané oblasti. Normy jako ČSN EN 12464-1, zaměřená na vnitřní pracovní prostory, nebo ČSN EN 12464-2, která se věnuje venkovním pracovním prostorům, stanovují parametry a požadavky pro ideální osvětlení. Tyto normy jsou zásadní pro navrhování umělého osvětlení a zajistí, že prostor bude mít optimální světelné podmínky pro různé činnosti.

Důležitou roli hraje umělé osvětlení i mimo prostředí pracovních prostorů. Památky, historické budovy, parky a oddechové zóny využívají umělé osvětlení k zdůraznění jejich architektonických prvků či k vytvoření atraktivní atmosféry ve veřejných prostranstvích, zejména v nočních hodinách.

Světelné normy, jako je ČSN EN 12193 pro osvětlení sportovišť či ČSN EN 36 0020 pro sdružené osvětlení, mají za cíl zajistit vhodné osvětlení ve specifických prostředích a aktivitách. Jedná se například o sportovní akce nebo veřejné události, kde je kvalitní osvětlení klíčové pro bezpečnost a pohodlí účastníků.

Na závěr lze říci, že umělé osvětlení je nedílnou součástí návrhů prostorů a objektů. Má významný dopad nejen na efektivitu a bezpečnost práce, ale i na estetiku a vnímání okolního prostředí v různých situacích a činnostech. Jde o klíčový prvek, který ovlivňuje naše každodenní životy a prostředí, ve kterém se pohybujeme.

>> zpět na slovník <<