Rovnoměrné osvětlení

Rovnoměrné osvětlení (UO) hraje klíčovou roli ve vytváření optimálních pracovních a obytných prostor. Normy stanovují minimální hodnoty pro rovnoměrnost osvětlení, přičemž u nouzového osvětlení s vysokým rizikem je tato hodnota minimálně 0,1. Pro místnosti osvětlené umělým světlem se vyžaduje celková rovnoměrnost osvětlení bezprostředního okolí minimálně na úrovni 0,4.

Rovnoměrné osvětlení a normy

Norma ČSN EN 12464-1 nenařizuje konkrétní hodnoty pro místnosti s denním osvětlením zajištěným okny. Dle zkušeností z praxe je však dobré zajistit minimální rovnoměrnost 0,4 v bezprostředním okolí oken. Toto opatření má klíčový význam, protože dál od oken rapidně klesá úroveň (denního) osvětlení.

Norma neklade vysoké požadavky na rovnoměrnost denního osvětlení. Pozitivní vliv denní složky osvětlení, která obohacuje prostor o přirozené světlo, ale kompenzuje tuto nerovnoměrnost. Denní světlo navíc pozitivně působí na psychiku a zdraví osob v daném interiéru.

Vliv na lidský organismus

Zjednodušeně řečeno, zajištění rovnoměrného osvětlení prostoru má klíčový význam pro zabránění nerovnoměrným světelným podmínkám v interiéru. Tím se eliminuje riziko přesvětlených a tmavých oblastí, což přispívá k celkové pohodě a produktivitě lidí v daném prostoru. Rovnoměrné osvětlení je tak nejen technickým požadavkem, ale i klíčovým faktorem pro vytváření optimálního a zdravého životního prostředí.

Zajištění kvalitního osvětlení je proto nezbytné pro vytvoření optimálních podmínek pro práci i odpočinek, přičemž se kladný dopad denního světla neměří jen v parametrech intenzity a rovnoměrnosti, ale i v jeho schopnosti obohacovat prostor a zlepšovat životní podmínky.

>> zpět na slovník <<