Rovnoměrné osvětlení

K zajištění rovnoměrného osvětlení (UO) je předepsána minimální hodnota pro různě náročné činnosti. Například rovnoměrnost nouzového osvětlení s velkým rizikem nesmí být nižší než 0,1. Pokud je prostor osvětlený umělým osvětlením, celková rovnoměrnost osvětlení bezprostředního okolí musí být dle norem alespoň 0,4.

 

Ovšem tam, kde je denní osvětlení zajištěno mj. okny, nenařizuje norma (ČSN EN 12464-1) žádné konkrétní hodnoty. Dle zkušeností z praxe je dobré zajistit v bezprostředním okolí rovnoměrnost 0,4. Dále od oken však (denní) osvětlení rapidně klesá. Dle normy osvětlení není příliš rovnoměrné, ovšem handicap je vynahrazen pozitivním vlivem denní složky osvětlení. Ta má kladný vliv na psychiku i zdraví lidí pohybujících se v daném interiérovém prostoru obecně.

 

Zjednodušeně řečeno zajištění rovnoměrného osvětlení prostoru zamezuje tomu, aby jedna část interiéru nebyla přesvětlená a jiná naopak tmavá.

 

>> zpět na slovník <<