Nouzové osvětlení

ikona posuvnik

Nouzové osvětlení představuje speciální osvětlení, které slouží k osvětlení prostorů v případě výpadku elektrického napětí, požáru nebo jiných nebezpečných situací. Jeho hlavním účelem je zajistit bezpečné evakuování osob a umožnit jim nalézt cestu ven z prostoru.

Na veřejných prostorech je zřizováno ze zákona pro případy selhání normálního osvětlení, aby přítomné osoby mohly najít cestu ven a místo bezpečně opustit. Bývá doplněno o fotoluminiscenční záchranné značky, které k únikovému východu spolehlivě navedou.

Napájení nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je napájeno z nezávislého zdroje energie, který umožňuje jeho provoz i v případě výpadku elektrického napájení. Existují dva hlavní typy zdrojů:

  1. Autonomní baterie

    Jedná se o samostatné bateriové jednotky, které jsou umístěny přímo ve svítidlech nouzového osvětlení. Tyto baterie jsou pravidelně kontrolovány a v případě potřeby vyměněny, aby se zajistila jejich správná funkčnost.

  2. Centrální napájecí systémy

    Tyto systémy zahrnují centrální bateriovou jednotku, která je připojena ke svítidlům nouzového osvětlení pomocí kabelů. Baterie v centrální jednotce zásobuje energií všechna svítidla v případě výpadku proudu.

Kontrola a údržba nouzového osvětlení

Zákon také vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu nouzového osvětlení. Mezi tyto kontroly patří funkční zkoušky nouzového osvětlení, které ověřují jeho správnou funkčnost, a kontrola provozuschopnosti nouzových svítidel. Dále je nutný servis systémů centrálních baterií pro nouzové osvětlení a pravidelná kontrola autonomních baterií tak, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a výkon.

Nouzové osvětlení hraje klíčovou roli při zajištění bezpečnosti a ochrany osob v případě nečekaných situací. Správná instalace, pravidelná údržba a kontrola jsou zásadní pro jeho efektivní a spolehlivé fungování.

>> zpět na slovník <<

Kam dál?