Denní osvětlení

Denní osvětlení, proslunění, oslunění a zastínění budov se řeší kvůli výpočtům a vyhodnocování míry denního osvětlení, proslunění v místnostech a oslunění pozemků. Určuje vliv nové výstavby na stávající zástavbu z pohledu denního osvětlení a proslunění.

Dle platných norem:

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

 

Studie denního osvětlení a oslunění se zpracovává např. k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení. denní osvětlení bytů, obytných domů a komerčních objektů typu administrativní, obchodní prostory či průmyslové výrobní haly. Dále pro oslunění a zastínění bytů či rodinných domů a pozemků.

 

 

>> zpět na slovník <<