Denní osvětlení

Denní osvětlení je přirozené sluneční osvětlení nezávislé na umělém zdroji. Vyskytuje se pouze v průběhu dne mezi východem a západem Slunce. Proto jde o velmi nestálý zdroj světla (např. s ohledem na roční období, oblačnost, apod.). Řešení denního osvětlení je klíčové při plánování a návrhu staveb.

Proč řešit denní osvětlení?

Denní světlo má pozitivní vliv na naše zdraví a pohodu. Přirozené osvětlení pomáhá udržovat náš cirkadiální rytmus, což ovlivňuje naši spánek, náladu a celkový stav. Správné proslunění prostorů může zvýšit naši energii a produktivitu.

Využívání denního osvětlení může významně snížit spotřebu elektrické energie na umělé osvětlení. Dobře navržená architektura a osvětlení umožňují maximální využití denního světla, což přináší energetickou účinnost a ekonomické výhody.

Denní osvětlení má vliv na estetiku interiérů a exteriérů. Správně navržené osvětlení může vytvářet příjemnou atmosféru, zdůrazňovat architektonické prvky a prostorové detaily a poskytovat optimální vizuální komfort.

Mnoho stavebních předpisů a regulací vyžaduje, aby byla zohledněna míra denního osvětlení při navrhování a stavbě budov. Studie denního osvětlení a oslunění jsou často požadovány při vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí.

Správné využití denního osvětlení může vést k lepšímu rozvržení prostorů a minimalizaci potřeby umělého osvětlení. To umožňuje flexibilní a efektivní využití prostoru v souladu s potřebami uživatelů.

Proslunění, což je alternativní název, se řeší především kvůli výpočtům a vyhodnocování míry denního osvětlení, proslunění v místnostech a oslunění pozemků. Určuje vliv nové výstavby na stávající zástavbu z pohledu denního osvětlení a proslunění.

Studie denního osvětlení a oslunění

Studie denního osvětlení a oslunění se zpracovává např. k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení. Denní osvětlení bytů, obytných domů a komerčních objektů typu administrativní, obchodní prostory či průmyslové výrobní haly. Dále pro oslunění a zastínění bytů či rodinných domů a pozemků.

Denní osvětlení tedy hraje důležitou roli při navrhování staveb, ať už se jedná o bytové domy, kancelářské budovy nebo průmyslové objekty. Řešení denního osvětlení umožňuje vytvoření harmonického a zdravého prostředí pro lidi, a zároveň přispívá ke snižování energetické náročnosti budov a ochraně životního prostředí.

 

>> zpět na slovník <<