Kalibrace

Kalibrace – představuje úkony, jimiž se za přesně specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány standardy pro příslušnou oblast.

Kalibrace zajišťuje u měřicích přístrojů jejich spolehlivé měření a garanci shody s předpisy, ale také vylučuje náklady způsobené následky nepřesných výsledků měření. Pravidelná kalibrace tak zjednodušeně řečeno zajišťuje kvalitu měření. Kalibrace měřicích přístrojů je nezbytná, pokud subjekt usiluje o audit nebo certifikované měření.

 

> zpět na slovník <<