Kalibrace

Kalibrace osvětlovací soustavy slouží ke správnému nastavení a funkčnosti osvětlovacího zařízení. Jde o to zajistit, co nejvyšší spolehlivost osvětlení a také to, aby odpovídalo specifikaci a požadavkům na aplikaci. Kalibrace se provádí pomocí speciálního vybavení a softwaru pro měření světla a samozřejmě ji lze provést přímo na místě, kde je umělé osvětlení instalováno.

Pravidelná kalibrace tak zjednodušeně řečeno zajišťuje kvalitu osvětlení. Proces jako takový může zahrnovat například měření intenzity světla, kontrolu barevného spektra a další kroky podle typu a složitosti systému.

Správný postup kalibrace osvětlovací soustavy je následovný:

  1. Stanovit požadavky na kvalitu světla (intenzitu, barevnost, uniformitu atd.).
  2. Použít správné měřicí zařízení pro měření světelného toku a kvality světla vyzařovaného osvětlovací soustavou.
  3. Upravit nastavení osvětlovací soustavy (např. intenzitu světla, barevnost) tak, aby odpovídalo požadavkům na kvalitu světla.
  4. Ověřit stabilitu světla během delšího období a případně poopravit nastavení.
  5. Myslet na pravidelné kontroly a údržbu osvětlovací soustavy.

Je důležité dbát na správnou techniku při měření a nastavování, aby byl dosažen optimální výsledek. Proto pečlivě vybírejte certifikovanou firmu, která kalibraci provede. Protože světla nejsou jen světla.

> zpět na slovník <<