Měření osvětlení

Předmětem tohoto typu certifikovaného měření je jak denní (přirozené) světlo, tak osvětlení umělé, nouzové i veřejné osvětlení. Zajišťuje mj. protokol pro kolaudační řízení i pro posouzení stávajícího stavu osvětlovací soustavy. Měření osvětlení odbornou firmou se provádí pravidelně ověřenými nebo kalibrovanými měřicími přístroji a pod dohledem České metrologické společnosti prostřednictvím certifikace.

  • Měření denního osvětlení končí protokolem, který slouží jako podklad pro rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Je proto nezbytné řídit se při měření osvětlení platnými ČSN.
  • Měření intenzity umělého osvětlení se provádí pro osvětlení vnitřních, ale i venkovních prostor, včetně veřejného osvětlení. Zjišťuje soulad realizace s projektovou dokumentací i zákonnými normami. V případě kolaudace nové stavby je výsledný protokol o měření vyžadován místní příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Investor si touto cestou ověřuje kvalitu provedení osvětlení.
  • Měření jasu reklamních ploch zajistí potřebné hodnoty pro dodržení zákonných norem (ČSN EN 12464-2).
  • Měření nouzového osvětlení zajišťuje soulad se zákonnými normami pro správné osvětlení únikových cest a protipanických ploch.

>> zpět na slovník <<