Zkoušky nouzového osvětlení

Zkoušky nouzového osvětlení – je nutné provádět pravidelnou kontrolu nouzového osvětlení – tzv. funkční zkoušku nouzového osvětlení. Smí ji provést výhradně osoba s patřičnou kvalifikací. Za funkční zkoušky NO i za pravidelnou údržbu je odpovědný majitel či provozovatel daného prostoru, kde se NO nachází. Může pověřit odpovědnou osobu, která bude řádně vyškolena.

 

Funkční zkoušky NO se provádějí dle zákonných norem v tomto rozsahu a frekvenci (a výsledky se zapisují do provozního deníku):

  • denně – stačí pohledová kontrola indikátoru – zda funguje centrální napájení a systém je funkční
  • jednou měsíčně – kontroluje se každé svítidlo i značka východu (má-li vnitřní osvětlení) – simuluje se výpadek normálního osvětlení po dobu potřebnou ke zjištění, zda každý zdroj v pořádku svítí. Kontroluje se také čistota světel (musí být odstraněn prach apod.) Má-li daný objekt centrální bateriový systém, musí se zkontrolovat také správná činnost monitorovacího systému.
  • jednou ročně – kontroluje se provozuschopnost celého systému. Zkouška probíhá v módu jako měsíční kontroly (bod výše) plus: – kontroluje se každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením po celou dobu provozu v souladu s údaji výrobce; – kontroluje se bezchybná funkčnost nabíjecího zařízení.

 

 

>> zpět na slovník <<