Zkoušky nouzového osvětlení

Podle zákonných předpisů je nutné provádět pravidelnou kontrolu nouzového osvětlení . Tak zvanou funkční zkoušku nouzového osvětlení. Tuto zkoušku může provést výhradně osoba s patřičnou kvalifikací. Za funkční zkoušky nouzového osvětlení  i za pravidelnou údržbu je odpovědný majitel či provozovatel daného prostoru, kde se nouzové osvětlení nachází. Může také pověřit odpovědnou osobu, která bude za tímto účelem řádně vyškolena.

Rozsah a frekvence zkoušky nouzového osvětlení

Funkční zkoušky nouzového osvětlení se provádějí dle zákonných norem v tomto rozsahu a frekvenci (výsledky musí zodpovědná osoba zapsat do provozního deníku):

 • Denně
  Pohledová kontrola indikátoru. Zda funguje centrální napájení a zda je systém funkční.
 • Měsíčně
  Kontrola každého svítidla i značky východu (má-li vnitřní osvětlení).
  Simulace výpadku normálního osvětlení. Nejméně po dobu potřebnou ke zjištění, zda každý zdroj v pořádku svítí.
  Kontrola čistoty světel (Musí být odstraněn prach a podobně)
  Má-li daný objekt centrální bateriový systém, musí se zkontrolovat také správná činnost monitorovacího systému.
 • Ročně
  Kontrola provozuschopnosti celého systému. Zkouška je stejná jako měsíční kontroly (bod výše). K této kontrole se přidává revize každého svítidla a každé značky s vnitřním osvětlením po celou dobu provozu v souladu s údaji výrobce.  A ověření bezchybné funkčnosti nabíjecího zařízení.

Zodpovědná osoba musí výsledky těchto zkoušek zaznamenávat do provozního deníku. Pomáhá to udržet průběžný přehled o stavu nouzového osvětlení a jeho údržbě.

 

>> zpět na slovník <<