Závojový jas

Závojový jas je termín spojený se světelným znečištěním, které má významný vliv na okolní prostředí a lidské zdraví. Tento jev má několik projevů, z nichž některé mohou být problematické jak z hlediska komfortu, tak i z pohledu ochrany nočního nebe a přírody obecně.

Závojový jas může být někdy přirovnáván k světelnému smogu. Jeho výskyt je známkou intenzivního světelného znečištění.

Projevy závojového jasu

Světelné znečištění představuje problém, kdy světlo uniká do okolního prostředí nadměrným osvětlením. Jedním z jeho projevů je průnik světla do oken domů a obytných prostor, což může vést k oslnění a nepříjemným světelným efektům uvnitř. Dalším je nežádoucí osvětlení místa, kde by to nemělo být, což může způsobovat rušení a narušování nočního klidu.

Avšak závojový jas se nejvíce projevuje v oblasti oblohy. Je spojen s rozptýleným světlem ve vzduchu, které je způsobeno odrazy a rozptylem světla ve výšce. V místech s vysokým stupněm světelného znečištění bývá tento jev velmi patrný, což je velmi přehledně vidět na mapách světelného znečištění.

Osvětlování směrem k obloze výrazně zvyšuje množství rozptýleného světla, což způsobuje závojový jas, který není v souladu s přirozeným stavem oblohy. Zhasnutím tohoto světla se závojový jas vrátí k přirozenému stavu, avšak mnoho míst trpí dlouhodobými dopady nadměrného osvětlení.

Tento jev závojového jasu zdůrazňuje potřebu omezení světelného znečištění a udržení přirozeného nočního prostředí. Ochrana nebe a minimalizace světelného smogu jsou klíčové pro zachování přírodních cyklů a pohody obyvatel.

>> zpět na slovník <<