Závojový jas

Závojový jas – tento pojem je spojený se světelným znečištěním. Za hlavní projevy tohoto znečištění bývá uváděn jednak průnik světla do oken příbytků, oslnění, osvětlení nežádoucích míst, a jednak právě závojový jas oblohy.

Závojový jas je někdy označovaný jako světelný smog. V místech s vysokým stupněm světelného znečištění bývá velmi vysoký závojový jas oblohy. Velmi přehledně je závojový jas vidět na mapách světelného znečištění.

Osvětlováním směrem k obloze zvyšuje rozptýlené světlo závojový jas (oproti přírodnímu stavu. To znamená, že když toto světlo zhasne, závojový jas oblohy se vrací zpět do „přírodního“ stavu.)

 

 

 

>> zpět na slovník <<