Výpočet zastínění

Výpočet zastínění – výpočet zastínění budov je nutný pro určení vlivu nové výstavby (či přestavby/přístavby) na stávající objekty. Výpočet dle platných norem zajišťuje, aby nebyly negativně ovlivněny stávající okolní stavby jako rodinný dům, škola, ale také rekreační objekty typu chata. Tj. aby měly dostatek denního světla a oslunění.

Při výpočtu zastínění je nutné dodržet tyto platné normy:

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

 

> zpět na slovník <<