Výpočet zastínění

Výpočet zastínění je zásadním aspektem stavebního plánování, nezbytným pro zajištění kvalitního životního prostředí v obytných a komerčních zónách. Tento proces umožňuje analyzovat potenciální dopady nově plánovaných staveb na stávající objekty. Jeho primárním cílem je zaručit, že nové stavby nebudou negativně ovlivňovat oslunění a přirozené osvětlení okolních budov, jako jsou rodinné domy, školní budovy nebo rekreační objekty.

Výpočet zastínění a normy

Pro zachování správného postupu při výpočtu zastínění je nezbytné dodržet aktuální normy. Dennímu osvětlení různých typů budov se v Česku věnují normy ČSN EN 73 0580-1 až 4. Kromě toho se oslunění budov a venkovních prostor věnuje i norma ČSN EN 73 0581. Tyto normy zahrnují specifikace a požadavky, které musí být při výpočtu brány v úvahu. Zajistí se tak optimální úroveň denního světla a oslunění pro všechny dotčené objekty.

Metodika výpočtu zastínění

Výpočet zastínění zahrnuje detailní analýzu polohy a výšky plánované stavby vzhledem k okolním objektům. Důležitým faktorem je určení úhlu slunečních paprsků v různých ročních obdobích a v různých denních dobách. Jen tak je možní přesně určit míru zastínění. Využívají se k tomu specializované softwary nebo simulace. Ty umožňují předvídat dopad stínů na sousední objekty.

Různé typy budov mají různé nároky na přirozené světlo

Každý typ budovy má své specifické požadavky na osvětlení a oslunění. Školy vyžadují dostatečné denní osvětlení pro zdravé učební prostředí. U obytných budov zvyšuje dostatečné přirozené světlo komfort bydlení. V průmyslových budovách zase ovlivňuje efektivitu a bezpečnost pracovního prostředí. K zjištění těchto hodnot slouží certifikované měření osvětlení.

Důležité normy:

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

 

> zpět na slovník <<