Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení, známé také jen pod zkratkou VO zahrnuje osvětlení ulic, silnic a dalších veřejných prostranství. V ČR podléhá veřejné osvětlení zákonu č. 13/1997 Sb. Zákonu o pozemních komunikacích. Nejčastěji dané VO vlastní obec coby majitel dané komunikace (případě jiný vlastník příslušné komunikace). Mimo tyto komunikace – nejčastěji v případě uzavřených areálech typu škola, nemocnice, firma – zajistí VO majitel či provozovatel objektu.

Veřejné osvětlení kromě svítidel zahrnuje dále podpěrné a nosné prvky (sloupy), el. rozvod, rozvaděče, ovládací systém. Stav konkrétního VO dokládá protokol o měření – to zadavatel obdrží prostřednictvím odborného měření VO. Měření zjišťuje technické parametry dané veřejné osvětlovací soustavy, zda splňuje zákonné normy atd.

 

>> zpět na slovník <<