Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení, často označované zkratkou VO, patří mezi klíčové prvky v infrastruktuře veřejných prostorů. Zahrnuje především osvětlení ulic, silnic a dalších veřejných komunikací. V České republice podléhá VO zákonu č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, což stanovuje pravidla a normy pro osvětlení veřejných míst.

Správa veřejného osvětlení

Majitelem veřejného osvětlení je typicky obec, která vlastní dané komunikace, a tedy zodpovídá za údržbu a správu světelné infrastruktury. V případech, kdy komunikace není ve vlastnictví obce, vlastník příslušné komunikace nese odpovědnost za veřejné osvětlení. V uzavřených areálech, jako jsou školy, nemocnice nebo firemní areály, zajišťuje veřejné osvětlení majitel či provozovatel objektu.

Měření veřejného osvětlení

Kromě samotných svítidel zahrnuje veřejné osvětlení i podpěrnou infrastrukturu, jako jsou sloupy, elektrické rozvody, rozvaděče a ovládací systémy. Důležitým dokumentem pro veřejné osvětlení je protokol o měření, který obsahuje informace získané prostřednictvím odborného měření veřejného osvětlení. Tento protokol slouží jako důkaz o stavu a technických parametrech osvětlovací soustavy veřejných prostor a ověřuje, zda tyto systémy splňují zákonné normy a požadavky.

Měření VO se zaměřuje na různé technické aspekty, jako je intenzita osvětlení, rovnoměrnost osvětlení, energetická účinnost a další standardy definované v příslušných normách a směrnicích. Cílem je zajistit bezpečnost a pohodlí veřejnosti v nočních hodinách, optimalizovat spotřebu energie a minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Díky správně navrženému veřejnému osvětlení mohou města a obce vytvářet bezpečné a přívětivé prostředí pro své obyvatele. Kvalitní osvětlení ve veřejných prostranstvích přispívá nejen k bezpečnosti, ale také k estetickému vzhledu a celkové atmosféře daného místa, což má pozitivní vliv na životní prostředí a pohodlí obyvatel. Správně navržené a udržované veřejné osvětlení je tedy klíčové pro kvalitu života ve městech a veřejných prostorech.

>> zpět na slovník <<