Protokol měření osvětlení

ikona posuvnik

Po změření daného osvětlení se vystavuje autorizovaný protokol o měření světla potvrzující soulad/nesoulad realizace s projektovou dokumentací i normami. Vyžaduje ho příslušná Krajská hygienická stanice dané lokality pro kolaudaci stavby a investor pro ověření kvality osvětlení. Protokol o měření osvětlení se vystavuje nejen pro osvětlení vnitřních, ale také venkovních prostor i veřejného osvětlení.

Měření umělého světla se v současnosti řídí těmito normami:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?