Protokol měření osvětlení

ikona posuvnik

Protokol o měření osvětlení je dokument, který potvrzuje shodu nebo neshodu realizace osvětlení s projektovou dokumentací a platnými normami. Po změření světla v různých typech prostorů, včetně vnitřních, venkovních a veřejného osvětlení, se vystavuje autorizovaný protokol. Autorizovaný protokol o měření osvětlení má dvojí účel – slouží jako důkaz pro krajskou hygienickou stanici při procesu kolaudace stavby, kde je kladen důraz na dodržení hygienických standardů, a současně investorovi poskytuje nástroj pro ověření kvality dodaného osvětlení ve srovnání s projektovou dokumentací.

Normy pro měření umělého světla

Proces měření umělého světla je pečlivě regulován několika normami, které zajišťují správný postup a standardizovaný přístup. Mezi klíčové normy patří ČSN 36 0011-1, která stanovuje základní ustanovení pro měření osvětlení vnitřních prostorů. Další normou v tomto rámci je ČSN 36 0011-4, která se zaměřuje na měření umělého osvětlení venkovních prostorů. To je zásadní při plánování osvětlení venkovních prostor a veřejných prostranství.

Při měření osvětlení v pracovních prostorách je klíčovým dokumentem ČSN EN 12464-1, která specifikuje požadavky na osvětlení vnitřních pracovních prostor. Norma ČSN EN 12464-2 pak poskytuje směrnice pro osvětlení venkovních pracovních prostor, což je klíčové pro optimalizaci pracovních podmínek a bezpečnost v prostředích, kde je potřeba dostatečné světlo.

 

V dnešní době, kdy je věnována velká pozornost ergonomii pracovních prostor a celkovému komfortu v obytných a veřejných budovách, hraje protokol o měření osvětlení klíčovou roli v zajištění optimálních světelných podmínek, což přispívá k celkovému zdraví a pohodlí uživatelů prostoru. Standardizovaný postup měření a vystavování protokolu poskytuje spolehlivý rámec pro hodnocení a porovnání osvětlení v různých prostorových kontextech.

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?