Světelné znečištění

Světelné znečištění, často označované jako světelný smog  nebo v angličtině „light pollution“, je termín používaný k popisu nadměrného a nevhodného umělého osvětlení. Tento jev ruší přirozenou noční oblohu a přináší s sebou řadu negativních důsledků.

Světelné znečištění ve vyspělých zemích

Světelné znečištění je charakteristickým jevem pro vyspělé země, kde se vyskytuje bez výjimky. Tento problém má široký záběr dopadů, od ekologických až po zdravotní. Například, ruší noční zvířata a lovce, ovlivňuje růst rostlin a může způsobovat i zdravotní problémy u lidí. Nejčastěji spánkové poruchy zapříčiněné pronikáním světla do jejich obydlí.

Vliv na astronomii a noční oblohu

Významný problém je světelné znečištění pro astronomy. Zhoršuje viditelnost hvězd a vesmírných objektů. Pozorování noční oblohy v blízkosti větších měst je tak téměř nemožné. Ideální místa pro astronomická pozorování jsou naopak v oblastech s nízkou hustotou osídlení. Ideální jsou pouště, přírodní chráněná území nebo hory, kde je světelný smog minimální.

Možnosti řešení světelného znečištění

Přestože se světelné znečištění ve městech zdá být nevyhnutelné, existují způsoby, jak ho výrazně snížit. Mezi efektivní řešení patří omezení osvětlení veřejných prostranství, jako jsou například parkoviště nákupních nebo sportovních center, mimo otevírací hodiny. Nebo využívání osvětlovacích zdrojů s vhodnými spektrálními  vlastnostmi, které nejsou příliš intenzivní v modré části spektra.

Důležité je také osvětlení přesně směrovat tak, aby ozařovalo pouze potřebné plochy a nemířilo například na nebe nebo do korun stromů.

Oslnění a vliv na bezpečnost

Dalším aspektem světelného znečištění je oslnění, které může mít negativní dopad na bezpečnost. Příliš silné nebo špatně směrované osvětlení může oslnit a tím ve výsledku snižovat viditelnost. Zvláště nebezpečné je to na silnicích a v dopravě. Nejenže ztěžuje orientaci, ale může také vést k dopravním nehodám. Efektivní řízení osvětlení, jako je použití stínidel a omezení intenzity světla, může významně přispět ke zvýšení bezpečnosti.

>> zpět na slovník <<