Rušivé světlo

Rušivé světlo – anglicky obtrusive light. Jde o pojem užívaný spíš v prostředí světelné techniky, i když obecně lze pod ním chápat světelné znečištění či světelný smog.

Světelné znečištění a rušivé světlo vzniká odrazem od osvětlovaných objektů během nočních hodin. Ať už parkoviště, architektonické památky, výlohy obchodu… Výčet je nekonečný, a tím pádem určitá míra rušivého světla je nevyhnutelná všude, kde je nainstalované umělé osvětlení. Přesto velká část světelného znečištění vzniká zbytečně nevhodně promyšleným umělým osvětlením.

Narozdíl od znečištění životního prostředí třeba vinou automobilové dopravy lze to světelné významně eliminovat, a to rychle a relativně finančně nenáročně.

Jak zabránit zbytečnému rušivému světlu a světelnému znečištění:

  • Volit moderní a kvalitní svítidla s nižší spotřebou a dlouhou životností. Pravidelně svítidla kontrolovat.
  • Svítit jen tehdy a tam, kdy a kde je opravdu potřeba (směřovat zdroj světla směrem k zemi, nikoli do nebe apod.)
  • Návrh rozsáhlejšího či jinak náročného osvětlení nechat na odbornících. Dbát na to, aby vybraný odborník řešil co nejnižší míru znečištění.

 

 

>> zpět na slovník <<