Rušivé světlo

Rušivé světlo, často označované anglickým termínem „obtrusive light,“ je jev spojený zejména se světelnou technikou, ačkoliv zahrnuje i širší problematiku světelného znečištění a světelného smogu. Vzniká většinou v nočních hodinách od odrazu světla z různých osvětlovaných objektů, jako jsou parkoviště, architektonické památky nebo výlohy obchodů. Tento jev je téměř nevyhnutelný v prostředí s umělým osvětlením. Nicméně významná část rušivého světla pochází z neefektivního a chybného používání tohoto osvětlení.

Jak zabránit zbytečnému rušivému světlu a světelnému znečištění

Rušivé světlo a světelné znečištění lze relativně snadno eliminovat pomocí rychlých a finančně nenáročných opatření.
Jedním z klíčových způsobů, jak předejít nadměrnému rušivému světlu, je volba moderních a kvalitních svítidel s nižší spotřebou a dlouhou životností. Pravidelná kontrola svítidel je rovněž nezbytná, aby se zajistilo jejich správné fungování a minimalizovaly se negativní vlivy na okolní prostředí.

Důležité je také svítit pouze v případech a na místech, kde je to skutečně nezbytné. Osvětlení by mělo směřovat pokud možno dolů, směrem k zemi. Svícení vzhůru by mohlo způsobit rozptyl světla do okolního prostoru/nebe a zbytečně přispívat ke světelnému znečištění.

Rozsáhlejší nebo složitější osvětlovací projekty by měly být svěřeny do rukou odborníků, kteří mají znalosti o správném návrhu osvětlení s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Odborník by se měl snažit minimalizovat míru světelného znečištění, aby se předcházelo nežádoucím dopadům na faunu, flóru a lidské zdraví.

Celkově lze rušivé světlo efektivně minimalizovat kombinací správné volby osvětlovací technologie, odpovědným používáním světelných zdrojů a konzultacemi s odborníky na osvětlování, kteří budou klást důraz na co nejnižší možné světelné znečištění.

>> zpět na slovník <<