Projekt osvětlení

Má-li být investice do plánovaného umělého osvětlení efektivní, je nezbytné vypracovat nejprve projekt osvětlení. V něm profesionálové za pomoci pravidelně kalibrovaných přístrojů vypočítají skutečné hodnoty výsledné osvětlenosti navrhovaného prostředí. Díky tomu má poté realizátor k dispozici celkový přehled o intenzitě osvětlení a také kvalitě výsledného osvětlení po fyzické instalaci vybraných svítidel.

 

Projekt osvětlení zajistí správnou a vyrovnanou osvětlenost prostoru i adekvátní počet nainstalovaných svítidel (a jejich správnou volbu). Projekt zajistí také soulad se všemi zákonnými předpisy a normami (ČSN). Slouží jako podklad pro následnou instalaci svítidel.

 

Pro vypracování projektu osvětlení je nutné znát především:

  • rozměr interiérové nebo exteriérové plochy, která se bude osvětlovat
  • účel využívání osvětlované plochy
  • pokud jde o interiér, pak rozmístění nábytku apod.

 

>> zpět na slovník <<