Projekt osvětlení

Má-li být investice do plánovaného umělého osvětlení efektivní, je nezbytné vypracovat nejprve projekt osvětlení. V něm profesionálové za pomoci pravidelně kalibrovaných přístrojů vypočítají skutečné hodnoty výsledné osvětlenosti navrhovaného prostředí. Díky tomu má poté realizátor k dispozici celkový přehled o intenzitě osvětlení a také kvalitě výsledného osvětlení po fyzické instalaci vybraných svítidel.

Projekt osvětlení zajistí správnou a vyrovnanou osvětlenost prostoru i adekvátní počet nainstalovaných svítidel (a jejich správnou volbu). Projekt zajistí také soulad se všemi zákonnými předpisy a normami (ČSN). Slouží jako podklad pro následnou instalaci svítidel.

 

Pro vypracování projektu osvětlení je nutné znát především:

1, rozměr interiérové nebo exteriérové plochy, která se bude osvětlovat

Je nutné znát velikost interiérového nebo exteriérového prostoru, který se bude osvětlovat. Tento parametr je zásadní pro správné dimenzování osvětlení a určení počtu potřebných svítidel.

2, účel využívání osvětlované plochy

Je důležité definovat účel, pro který bude prostor využíván. Například se jedná o kancelářský prostor, obchodní prostor, výrobní halu nebo venkovní park. Různé činnosti vyžadují různou intenzitu osvětlení a specifické osvětlovací požadavky.

3, rozmístění objektů

V případě interiéru je důležité znát rozmístění nábytku, regálů, pracovních stanic nebo jiných objektů. Tyto informace umožňují optimalizaci umístění svítidel a minimalizaci stínů nebo nevyváženého osvětlení.

Dalšími faktory, které mohou být při vypracování projektu osvětlení zohledněny, jsou například barevné požadavky, atmosféra prostoru, energetická efektivita a ekologické aspekty. Projekt osvětlení by měl být přizpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům prostoru a jeho uživatelů.

Celkově lze říci, že projektové osvětlení je nezbytným krokem před instalací umělého osvětlení. Jeho vypracování zajišťuje správné dimenzování osvětlení, optimální rozmístění svítidel a soulad s příslušnými normami. Tím je zajištěno, že investice do osvětlení je efektivní a prostor je osvětlen tak, aby vyhovoval konkrétním potřebám a přinášel optimální komfort a pracovní podmínky.

>> zpět na slovník <<