Posudek denního osvětlení

ikona posuvnik

Odborný posudek osvětlení je dokument, který se vyhotovuje pro denní osvětlení bytů, obytných domů a komerčních objektů typu administrativní, obchodní prostory či průmyslové výrobní haly. Dále pro oslunění a zastínění bytů či rodinných domů a pozemků. Najdete v něm odborné hodnocení kvality a kvantity denního osvětlení v konkrétním prostoru.

Kde a kdy je posudek denního osvětlení třeba?

Posudek využijete ať už se zabýváte návrhem nové budovy nebo rekonstrukcí stávající. Studie denního osvětlení a oslunění se zpracovává např. k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

Denní světlo má nezastupitelný vliv na psychické i fyzické zdraví člověka. Proto je na místě zajistit, že bude v dostatečném množství a kvalitě přítomné i uvnitř budov, kde chtě nechtě trávíme podstatnou část života. Posudek denního osvětlení může také zahrnovat návrhy na úpravy osvětlení, jako jsou například výměna světel nebo změna rozložení světel, aby se zlepšila kvalita denního osvětlení.

Kdo vám posudek vystaví?

Posudek denního osvětlení samozřejmě provádí odborník – architekt nebo inženýr ve světelném designu, který zná metody a normy pro hodnocení denního osvětlení.

Kritéria pro denní osvětlení, dobu dobu oslunění atd. jsou obsažena v těchto zákonných normách a vyhláškách:

  • ČSN 730580 Denní osvětlení budov
  • ČSN 730581 Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN 734301 Obytné budovy
  • vyhláška č. 268/2009 o obecných tech. požadavcích na výstavbu

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?