Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení by se nemělo podceňovat. Nedostatečně osvětlené prostory mohou mít negativní dopad na lidské zdraví. I firmy by měly mít zájem na  provádění pravidelného měření, protože dostatek kvalitního světla má vliv na produktivitu a efektivitu práce.

K čemu je měření umělého osvětlení?

Předmětem tohoto typu certifikovaného měření je osvětlení vnitřních, venkovních prostor i veřejné osvětlení. Při měření jde např. o potvrzení souladu realizace s projektovou dokumentací a normami. Autorizované protokoly o měření světla vyžaduje místně příslušná krajská hygienická stanice pro kolaudaci stavby a investor pro ověření kvality osvětlení.

 

Při měření umělého světla je nezbytné používat pravidelně kalibrované měřicí přístroje a řídit se platnými normami, a to:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení.
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů.
  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory.

 

>> zpět na slovník <<