Měření umělého osvětlení

Předmětem tohoto typu certifikovaného měření je jak osvětlení interiérů budov, tak nouzové a veřejné osvětlení. Zajišťuje mj. protokol pro kolaudační řízení i pro posouzení stávajícího stavu osvětlovací soustavy. Měření osvětlení odbornou firmou se provádí pravidelně ověřovanými a kalibrovanými měřicími přístroji a pod dohledem České metrologické společnosti prostřednictvím certifikace.

Měření končí autorizovaným protokolem, který slouží jako podklad pro rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Je proto nezbytné řídit se při měření osvětlení platnými ČSN.

Měření intenzity umělého osvětlení se provádí pro osvětlení vnitřních, ale i venkovních prostor, včetně veřejného osvětlení (VO). Zjišťuje soulad realizace s projektovou dokumentací i zákonnými normami. V případě kolaudace nové stavby je výsledný protokol o měření vyžadován místní příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Investor si touto cestou ověřuje kvalitu provedení osvětlení.

 

Měření jasu reklamních ploch zajistí potřebné hodnoty pro dodržení zákonných norem (ČSN EN 12464-2).

Měření nouzového osvětlení zajišťuje soulad se zákonnými normami pro správné osvětlení únikových cest a protipanických ploch.

 

>> zpět na slovník <<