Měření intenzity osvětlení

K měření intenzity osvětlení se používá fotometrická veličina, kterou označujeme písmenem E. Je to světelný tok dopadající na jednotku plochy. Měrnou jednotkou osvětlení je 1 lux (lx) a k měření se používá přístroj zvaný luxmetr. Pro měření intenzity osvětlení se aplikuje výpočet 1 lx = 1 lm/1 m².

Intenzita světla záleží na světelném toku zdroje světla, na jeho vyzařovacím úhlu a také na vzdálenosti měřené plochy od zdroje. Pro různé prostory udávají normy různé hodnoty intenzity světla. Například pro skladiště nebo eskalátor je potřeba výrazně menší intenzita osvětlení než třeba pro ošetřovnu nebo kancelářské prostory. Jiné jsou dále požadavky pro vnitřní a jiné po venkovní prostory.

Certifikované měření osvětlení

Pokud zařizujete nové prostory nebo chcete vyměnit zdroje světla, bylo by vhodné provést certifikované měření osvětlení. Odborníci vám přeměří osvětlenost, chromatičnost, index podání barev a také spotřebu svítidel ve vašich prostorech.

Měření osvětlení podléhá zákonným normám

ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení.
ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů.
ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory.

 

>> zpět na slovník <<