Měření intenzity osvětlení

Pro měření intenzity osvětlení se používá fotometrická veličina – označuje se písmenem E. Je to světelný tok dopadající na jednotku plochy. Měrnou jednotkou osvětlení je 1 lux (lx) a k měření se používá přístroj zvaný luxmetr. Pro intenzitu osvětlení se používá výpočet 1 lx = 1 lm/1 m².

Intenzita světla přitom záleží na světelném toku zdroje světla, na jeho vyzařovacím úhlu a také na vzdálenosti měřené plochy od zdroje. Pro různé prostory udávají normy různé hodnoty intenzity světla. Například pro skladiště nebo eskalátor je potřeba výrazně menší intenzita osvětlení než třeba pro ošetřovnu. Jiné jsou dále požadavky pro vnitřní a jiné po venkovní prostory.

Měření podléhá zákonným normám:

ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

 

>> zpět na slovník <<