Výpočet umělého osvětlení

Výpočet umělého osvětlení je proces plánování a návrhu osvětlovacích systémů pro různé typy prostorů, včetně soukromých a komerčních objektů. Zajišťuje, že osvětlení splňuje funkční požadavky, estetické cíle, normy a předpisy.

Důležitost správného výpočtu umělého osvětlení

Výpočet je klíčový pro vytvoření osvětlovacího systému, který poskytuje dostatečné, rovnoměrně rozložené a energeticky efektivní osvětlení. To je nezbytné pro pohodlí, bezpečnost a funkčnost všech typů prostor.

Postup výpočtu

Výpočet zahrnuje určení počtu a typů svítidel, jejich rozmístění a světelně-technické parametry. Tento proces vyžaduje znalost aktuálních norem a hygienických předpisů. Jeho neméně důležitou součástí je i pochopení specifických potřeb daného prostoru.

Aplikace

Výpočty se používají ve všech fázích projektování osvětlení – od obytných budov, přes komerční prostory, až po speciální aplikace jako jsou historické památky, parky, fasády nebo reklamní plochy.

Normy a předpisy umělého osvětlení

Mezi klíčové normy patří ČSN EN 12464-1 a 2 pro osvětlení pracovních prostorů, ČSN EN 12193 pro sportoviště, a ČSN EN 36 0020 pro sdružené osvětlení. Tyto normy upřesňují všechny požadavky pro dané použití umělého osvětlení.

Význam pro energetickou úsporu

Kromě estetických a funkčních aspektů hraje výpočet umělého osvětlení důležitou roli v energetické efektivitě osvětlovacích systémů. Správný výpočet může významně přispět ke snížení spotřeby energie a nákladů na provoz.

Souhrn důležitých norem k umělému osvětlení:

  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
  • ČSN EN 12193 – Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť
  • ČSN EN 36 0020 – Sdružené osvětlení

>> zpět na slovník <<