Výpočet oslunění

Výpočet oslunění – Výpočet oslunění zajišťuje správné rozložení osvětlení optimální světelné podmínky při plánování či přestavbě soukromých objektů na bydlení i komerčních prostor všeho druhu. Výpočet se týká také oslunění pozemků v sousedství staveb. Výpočet určuje vliv nové výstavby na stávající zástavbu z pohledu denního osvětlení a proslunění. Je třeba dodržet zákonné normy a hygienické předpisy. Sluneční světlo je totiž nezbytné pro lidské zdraví.

Toto jsou požadavky na správně prosluněnou místnost:

  • půdorysný úhel slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okenního otvoru činí nejméně 25 stupňů, výška slunce nad horizontem nejméně 5 stupňů
  • okna/otvory pro průchod slunečního světla jsou z průhledného + barvy nezkreslujícího materiálu, přičemž jejich celková plocha je nejméně 10 % podlahové plochy
  • při jasné obloze musí panovat 1. března a 21. června proslunění déle než 90 minut

Normy pro výpočet oslunění

Při výpočtu oslunění je nutné dodržet tyto platné normy:

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

 

>> zpět na slovník <<