Výpočet intenzity osvětlení

Výpočet intenzity osvětlení se používá k zajištění zrakové pohody a bezpečnosti lidí v různých prostředích. Od pracovišť, škol a nemocnic až po pozemní komunikace. Intenzitu osvětlení, měřenou v luxech, reguluje široká škála zákonů, předpisů, vyhlášek a norem.  Ty stanoví minimální a maximální povolené hodnoty pro konkrétní typy prostor.

Důležitost a regulace intenzity osvětlení

Správná intenzita osvětlení je nezbytná pro prevenci zrakové únavy, zlepšení koncentrace a zajištění bezpečnosti na pracovišti a v ostatních veřejných prostorách. Normy a předpisy zaručí, že osvětlení splňuje potřeby uživatelů prostoru, zatímco současně minimalizuje rizika zdravotních problémů nebo nehod (v případě silnic).

Výpočet intenzity osvětlení v praxi

V projektové fázi nových staveb je výpočet intenzity osvětlení důležitý pro stanovení technických požadavků na světla. Cílem je totiž zajištění optimálních světelných podmínek.

U existujících staveb, včetně silnic, je periodický výpočet a měření intenzity osvětlení důležitý pro kontrolu souladu s návrhem a normami. Využívá se také pro potvrzení bezpečnosti, efektivity a ekonomičnosti osvětlení.

Měření intenzity osvětlení a luxmetr

Pro měření intenzity osvětlení se používá přístroj zvaný luxmetr. Toto měření je podstatné nejen pro ověření shody s projektem a normami, ale také pro úspěšnou kolaudaci budov. Na pozemních komunikacích je měření intenzity osvětlení kritické pro zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Laicky řečeno, osvětlení kolem silnic nesmí oslňovat řidiče, ale musí být dostatečně silné, aby plnilo svoji funkci. Jak pro auta, tak pro chodce.

Výpočet intenzity osvětlení je podstatný pro vytvoření bezpečného a zdravého prostředí v různých oblastech lidské činnosti.

>>zpět na slovník <<