Výpočet intenzity osvětlení

Výpočet intenzity osvětlení – Intenzita osvětlení se měří kvůli zachování zrakové pohody i bezpečnosti lidí na pracovišti, ale samozřejmě i ve školách či nemocnicích i na pozemních komunikacích. Intenzitu osvětlení ošetřují zákony, předpisy, vyhlášky, normy. Detaily najdete od Zákoníku práce až po normy ČSN. Tam najdete hodnoty intenzity osvětlení konkrétních pracovišť. Musí splňovat určené minimální a maximální hodnoty.

 

Intenzita osvětlení se řeší u nových staveb už v projektu. Ten stanoví technické požadavky a příslušné osvětlení. I u již stojících staveb (včetně silnic) se řeší výpočet intenzity osvětlení – kvůli kontrole, zda je vše v souladu s návrhem, zda byly dodrženy všechny požadavky a normy a zda se tak stalo za minimální energetické náročnosti a nízkých nákladů. Měření je také nezbytné pro úspěšnou kolaudaci. Na pozemních komunikacích se měří intenzita osvětlení hlavně kvůli bezpečnosti všech účastníků silničního provozu (měření probíhá luxmetrem).

 

> zpět na slovník <<