Výpočet denního osvětlení

Výpočet denního osvětlení provádějí specializované firmy, neboť je třeba dodržet zákonné normy a hygienické předpisy. Denní světlo je totiž nezbytné pro lidské zdraví.

ikona posuvnik

Výpočet denního osvětlení je důležitou součástí při navrhování a plánování soukromých, komerčních i průmyslových prostor. Jeho cílem je zajištění dostatečného množství přirozeného světla v interiérech. To má totiž přímý vliv na zdraví a pohodu lidí.

Aby projektanti a stavebníci dodrželi všechny zákonné normy a hygienické předpisy, musí vypočet denního osvětlení provést specializované firmy.

Důležitost denního světla

Denní světlo hraje nezastupitelnou roli v lidském zdraví. Jeho přítomnost nejen zvyšuje produktivitu a zlepšuje náladu, ale také přispívá například k lepšímu spánku.

Výpočet denního osvětlení umožňuje optimalizovat množství a rozložení světla v prostoru. Vytváří tak zdravé a podnětné prostředí pro bydlení i práci.

Kritéria a normy pro výpočet denního osvětlení

Při výpočtu denního osvětlení se bere v úvahu řada faktorů. Od orientace objektu, přes velikost a umístění oken až po odrazivosti povrchů a dalších charakteristik prostoru. Tyto výpočty musí odpovídat konkrétním zákonným normám a hygienickým předpisům. Laicky řečeno, výpočet potvrdí, že světelné podmínky splňují všechny požadavky pro konkrétní použití daného prostoru.

Aplikace v praxi

Každý prostor a každé jeho využití má jiné nároky na přirozené denní světlo. Proto jeho výpočet objednávají ředitelé hotelů, škol i průmyslových areálů. Díky dobrému plánování mohou zajistit kvalitní světelné podmínky pro pracovní, studijní nebo rekreační prostředí. Výpočet denního osvětlení je tak nezbytným krokem v procesu navrhování zdravých a funkčních prostor.

Toto jsou nejdůležitější normy, které je při výpočtu denního osvětlení objektů nutno zohlednit:

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

 

>> zpět na slovník <<

 

 

Kam dál?