Studie oslunění

Studie oslunění je zásadní nástroj v procesu plánování a navrhování obytných prostor. Detailně hodnotí dobu a kvalitu oslunění bytů, rodinných domů nebo venkovní ploch určených k rekreaci. Výsledky studie umožňují vytvořit pohodlné a zdravé prostředí pro obyvatele těchto objektů.

Význam studie oslunění

Studie oslunění posuzuje potenciální vliv novostavby, přístavby, nebo jakékoli změny v okolní zástavbě na množství přirozeného světla v interiéru stávajících budov.

Studie také pomáhá se správným navržením rozměrů a rozmístění oken. Maximalizuje se tak využití přirozené osvětlení a minimalizuje riziko přehřátí prostor během letních měsíců.

Navíc studie nabízí řešení funkčních stínicích prvků. Ty chrání před nadměrným slunečním zářením, aniž by zásadně omezily přístup přirozeného světla.

Klíčové benefity

  • Denní doba oslunění: Identifikace částí dne, kdy jsou jednotlivé prostory nejvíce osluněny. Návrh na jejich nejlepší využití.
  • Úprava velikosti a polohy oken: Velikost a umístění oken jsou klíčové pro zajištění dostatečného přirozeného osvětlení a pro podporu energetické efektivity budov.
  • Návrh stínicích prvků: Funkční stínění je nezbytné pro ochranu před přímým slunečním zářením. Současně ale umožňuje dostatečný průnik světla do interiéru.

Normativní rámec a regulace

Studie oslunění (a studie denního osvětlení), jsou nezbytné pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. V České republice je základním normativním dokumentem, který se studií oslunění a osvětlení zabývá, norma ČSN 734301 pro obytné budovy. V článku 4.3.5 této normy se řeší i oslunění venkovních pozemků v okolí obytných budov sloužících k rekreaci obyvatel.

Proč mít studii oslunění?

Studie oslunění je nepostradatelným nástrojem pro dosažení dobrých životních podmínek v obytných prostorách. Nejen že přispívá k lepší kvalitě bydlení, ale také podporuje udržitelnost a energetickou efektivitu budov. S pomocí těchto studií je možné navrhnout prostory, které jsou světlé, teplé a přívětivé. Současně minimalizují potřebu umělého osvětlení a klimatizace.

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na ekologii a udržitelnost, se studie oslunění stává nezbytnou součástí každého projektu v oblasti bydlení.

>> zpět na slovník <<