Studie denního osvětlení

Studie denního osvětlení je podrobná analýza, která se zaměřuje na optimalizaci přirozeného světla v budovách. Zabývá se určením vlivu staveb na okolní prostředí, rozmístěním a velikostí oken, výběrem barev interiéru a hodnocením osvětlení pro různé typy prostor.

Studie denního osvětlení tak představuje důležitý nástroj pro architekty a projektanty. Zaměřuje se na efektivní využití přirozeného světla ve stavebních projektech. Tato analýza je klíčová pro zajištění zdravého a produktivního prostředí v interiérech.

Denní světlo je zásadní pro fungování živých organismů. Z toho důvodu je důležité dbát na dostatečný přísun denního světla v místech, kde člověk tráví nejvíce času, například v obytných místnostech.

Význam a aplikace studie denního osvětlení

Optimalizace prostoru – Studie pomáhá optimalizovat rozměry a umístění oken, aby maximálně využily přirozené světlo, což vede k úsporám energie a zlepšení pohody uživatelů.

Architektonický design – Je nezbytná pro navrhování budov, kde je kladen důraz na estetiku a funkčnost. Zajistí harmonické propojení interiéru s okolním prostředím.

Zdraví a pohoda – Přirozené světlo má pozitivní vliv na zdraví a celkovou pohodu člověka, studie denního osvětlení umožňuje navrhnout prostředí podporující tyto aspekty.

Kdy se studie denního osvětlení používá

Novostavby a rekonstrukce  – Při plánování nových projektů nebo rekonstrukci existujících budov, kdy je potřeba zajistit optimální využití denního světla.

Řešení specifických požadavků – V situacích, kde jsou specifické požadavky na osvětlení. Příkladem jsou ateliéry, galerie nebo kancelářské prostory.

Zlepšení energetické efektivity – Pomáhá snížit spotřebu energie pro osvětlení a zároveň zlepšit vnitřní klima budovy.

Co se při výpočtech a měření osvětlení zohledňuje pro vytvoření ideálního stavu?

  • reálné, nezkreslené vnímání barev
  • dostatečná intenzita osvětlení
  • požadovaný směr osvětlení
  • světelné podmínky pro různé činnosti dle určení místnosti

Požadavky na denní osvětlení místností vycházejí z následujících legislativních podkladů:

  1. ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
  2. ČSN ISO 80000-7 Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo
  3. ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky.
  4. ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov.
  5. Vyhláška č. 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Dle normy ČSN ISO 73 0580 budou posuzovány následující technické požadavky:

– Úroveň denního osvětlení
– Rovnoměrnost osvětlení

>> zpět na slovník <<